logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Toepassing en functie

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS er den sikre belægningsteknologi i form af et system til funktionssikre afretningslag og varmeisoleringslag uden revner, med belægninger af keramik, natursten og andre belægningsmaterialer.

Systemet klæbes direkte på underlag med tilstrækkelig bæreevne - såsom beton, eksisterende afretningslag eller trækonstruktioner. Med den særlige klæber på undersiden af knoppladen opnås fremragende hæftning på underlaget. Med hensyn til opvarmning skal underlaget kontrolleres for egnethed (bevægelsesfuger, kantbånd osv.).

Dette system er baseret på knoppladen BEKOTEC-EN 12 FK, med en speciel hæfteklæber på bagsiden. Knopperne på pladen Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS er placeret således, at afretningslaget får en minimumstykkelse på 20 mm mellem og 8 mm over knopperne. Knopperne er anbragt i en sådan afstand, at de systemtilhørende varmekabler med en diameter på 10 mm kan klemmes ind i et mønster på 50 mm til udarbejdelse af et varmeisoleringslag.

Gulvvarmen er nem at regulere, og med en energibesparende lav fremløbstemperatur, da det kun er en relativt lille pudsmasse (med et 8 mm dæklag ca. 40 kg/m²  20 l / m²), der skal opvarmes eller afkøles.

Det svind, der forekommer, når afretningslaget hærder, reduceres modulært i knopmønsteret. Spændinger som følge af den deformation, som svindet forårsager, kan således ikke virke på hele fladen. Det er derfor ikke nødvendigt med skin- og bevægelsesfuger. Når cementpudsen kan betrædes, klæbes isoleringsmåtten Schlüter-DITRA (alternativt: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) på (calciumsulfatpudslag ≤ 2 CM-%). Derefter lægges keramikfliser eller naturstenplader direkte på efter tyndlagsmetoden. Bevægelsesfuger i belægningslaget skal etableres med Schlüter-DILEX i de afstande, som også er påkrævet i andre tilfælde.

Revnefaste belægningsmaterialer, såsom parket eller gulvtæppe, lægges direkte på afretningslaget, når den belægningsspecifikke restfugtighed er nået.

Yderligere oplysninger kan findes i vores tekniske manual.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Verwerking

  1. Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS lægges på et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne. Underlaget kontrolleres for renhed og kompatibilitet. Fjern de bestanddele fra overfladen, som hæmmer vedhæftning. Underlaget skal være støvfrit, og bør derfor støvsuges grundigt før udlægningen. Info: Grunding af underlaget er ikke obligatorisk, men der kan efter behov udføres forbehandling med en kommercielt tilgængelig dispersion uden grove bestanddele som kvartssand og lign. Større ujævnheder skal udjævnes på forhånd ved hjælp af afretningslag eller egnet nivelleringsmasse.
  2. Belægningskanterne på lodrette vægge eller monterede dele afsluttes med det 8 mm tykke kantbånd Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Den selvklæbende foliefod, som er integreret i kantbåndet, er på undersiden forsynet med tape til fastgørelse. Kantbåndet trykkes ind mod væggen ved at klæbe det på underlaget, samt ved hjælp af støttefodens forspænding. Når Schlüter-BEKOTEC-knoppladen klæbes fast på klæbefoden, opstår der en forbindelse, som fastgør pladen på underlaget og forhindrer, at der slipper gulvmasse ud under forarbejdningen.
  3. Knoppladerne BEKOTEC-EN 12 F PS skal tilskæres helt nøjagtigt ved kanterne. BEKOTEC-pladerne sættes sammen ved, at de trykkes ind i hinanden, mens de overlapper hinanden med en knoprække. Ved placering skal beskyttelsesfolien trækkes af BEKOTEC-EN 12 F PS, og pladen anbringes på underlaget. Den kan løftes op og positioneres påny, såfremt der ikke er udøvet tryk på den. Men så snart der udøves tryk, klæber knoppladen fast på underlaget ved hjælp af klæberen på undersiden. Med henblik på forenkling af rørføringen kan der i døråbnings- og fordelerområdet anvendes en glat udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-ENFGK PS. Den fastgøres direkte med hæfteklæberen på bagsiden. Den selvklæbende rørklemliste Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 giver mulighed for en nøjagtig rørføring i dette område.
  4. Med henblik på fremstilling af BEKOTEC-THERM-gulvvarmen kan de systemtilhørende varmekabler, med en diameter på 10 mm, klemmes ind mellem de underskårne knopper. Rørafstandene vælges i overensstemmelse med den krævede varmeeffekt ved hjælp af BEKOTEC-varmeeffektdiagrammerne.
  5. Efterhånden som afretningslaget anbringes, tilføjes der frisk cementpuds af styrkeklasse CT-C25-F4, maks. F5, eller calciumsulfat-afretningslag CA-C25-F4, maks. F5, med en minimumsoverdækning af afretningslaget på 8 mm (0-4 mm granulat anbefales) i pladen. Med henblik på højdeudligning kan lagtykkelsen øges til maks. 15 mm over knopperne. Ved udlægning af et flydende afretningslag er det vigtigt med omhyggelig udlægning af knoppladerne og lukning af snitkanter/ endepunkter. Det skal forhindres, at noget trænger ind bag BEKOTEC-pladerne. Bemærk: Afvigende gulvmasseegenskaber skal i hvert enkelt tilfælde afklares på forhånd med vores salgsafdeling. Hvis overførelse af trinlyden mellem to rum skal forhindres, skal afretningslaget på dette sted adskilles ved hjælp af ekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-DFP.
  6. Umiddelbart efter opnåelsen af en startstyrke, som tillader, at cementgulvet kan betrædes, pålimes isoleringsmåtten Schlüter-DITRA (alternativt Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) under overholdelse af bearbejdningsanvisningerne i produktdatablad 6.1 (alternativt 6.2 eller 6.4). Calciumsulfat-afretningslag kan belægges med isoleringsmåtten, så snart der opnås en restfugtighed på ≤ 2 CM-%.
  7. Hjørnebevægelsesprofilen Schlüter-DILEX- EK eller -RF indbygges som en fleksibel kantfuge i området omkring gulv-/vægovergangen (se produktinformation 4.14). Den overskydende del af kantbåndet BEKOTEC-BRS 808 KSF skal skæres af forinden.
  8. Ved brug af BEKOTEC-THERM-keramikklimagulvet som gulvvarme, kan den færdige belægningskonstruktion allerede opvarmes efter 7 dage. Begyndende ved 25 °C kan fremløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur.
  9. Belægningsmaterialer, der ikke risikerer at revne (f.eks. parket, gulvtæppe eller plastbelægninger), påføres uden isoleringsmåtte direkte på BEKOTEC-afretningslaget. Afretningslagets højde skal da tilpasses de pågældende materialetykkelser. Bemærk: Ud over de respektive retningslinjer for forarbejdning skal afretningslagets tilladte restfugtigheder for det valgte belægningsmateriale overholdes. Se detaljerede bearbejdningsanvisninger i forbindelse med ikke-keramiske overfladebelægninger i den tekniske manual for Schlüter-BEKOTEC-THERM, eller kontakt vores salgsafdeling.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Materiaal

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS er fremstillet af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie, som på undersiden er påført hæfteklæber. Den er velegnet i forbindelse med brug af konventionelle pudslag på cement- eller calciumsulfatbasis samt ved selvnivellerende gulvmasse. Materialet skal opbevares frostfrit og UV-beskyttet.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Opmerking

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS, -ENFGK PS og -BRS er rådresistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Før og under påføring af afretningslaget, skal knoppladen eventuelt beskyttes mod beskadigelser som følge af mekaniske påvirkninger, ved hjælp af egnede foranstaltninger, såsom udlægning af gangbrædder.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Producten


Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS er en nopret plade til cementgulv af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie. Pladen er selvklæbende på bagsiden. Nå beskyttelsesfilmen er fjernet, kan pladen lægges på egnede underlag med tilstrækkelig bæreevne. De underskårne knopper holder røret fast i en defineret afstand (gitter 50 mm). BEKOTEC-pladerne sættes sammen ved, at de overlappes med en knoprække og sættes ind i hinanden. Keramik- og naturstensbelægninger i systemet forbliver revnefrie, hvis der som minimum anvendes et dæklag på 8 mm (maksimalt 15 mm), og der anvendes gængs cement CT-C25-F4 (ZE 20) eller CA-C25-F4 (AE 20) og BEKOTEC-THERM-HR varmerør. Vejledningvedrørende dæklag og udførelse af alternative belægninger findes i vores tekniske manual. 

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

1 plade (0,77 m²) = mindste leveringsenhed

Kantbånd:
Der skal anvendes kantbånd BRS 808 KSF til den noprede plade EN 12 F PS til cementgulv.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR er et 5-lags varmerør af polymermateriale (PE-RT) af høj kvalitet med en ilt-diffusionsspærre i midten. Det yderst fleksible varmerør, som er i overensstemmelse med DIN 16833, er optimeret til føring i BEKOTEC-systemplader. Ilt-tætheden er certificeret i overensstemmelse med DIN 4726, og der bliver løbende foretaget kvalitetskontroller. 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

Udligningspladen Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS skal anvendes før fordeler-units for at forenkle montering af varmerør i fordelerskabet. Pladen har en selvklæbende bagside og er forsynet med beskyttelsesfolie. 

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

Nytteareal: 110 x 70 cm = 0,77 m²


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS


image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.  


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Få mere viden om keramik-klimagulve.