logo

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Anvendelse og funktion

Schlüter-KERDI-COLL-L er en 2-komponent tætningsklæber baseret på en opløsningsmiddelfri akrylatdispersion og et cementbaseret reaktionspulver.

De er velegnet til at lime og tætne samlinger og overlapninger ved Schlüter-KERDI baner.

Endvidere kan Schlüter-KERDI-COLL-L bruges til at foretage en tæt sammenlimning af stødansamlinger og forbindelser ved tætningsbåndene Schlüter-KERDI-KEBA på Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT og Schlüter-KERDI-BOARD samt på Schlüter-BARA kantprofilerne.

Herved opnås kontrollerede samlingstætninger i forbindelse med materialerne Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT eller Schlüter-KERDI-BOARD og de tilhørende Schlüter-KERDI-KEBA. Schlüter-KERDI-COLL-L er en systemkomponent af en godkendelse, der kræves i Tyskland.

Ovenstående Schlüter-produkter, der er kontrolleret med KERDI-COLL-L, råder over en abP (generel bygningstilsynsmæssige prøveattest) og bærer Ü-mærket. Fugtbelastningsklasser iht. abP finder man i de pågældende datablade. Schlüter-KERDI-COLL-L er iht. TGA 022 (samlingstætninger) en systemkomponent af en europæisk godkendelse (ETA = European Technical Assessment). Ovenstående Schlüter-produkter, der er kontrolleret med KERDI-COLL-L, bærer CE-mærket.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Anvendelse

Produktet anvendes på rene og tørre Schlüter-KERDI eller Schlüter-DITRA eller Schlüter-DITRA-HEAT-baner/-måtter, Schlüter-KERDI-BOARD samt Schlüter-BARA-profiler. Ved andre underlag skal det kontrolleres, om de er egnede. Afhængig af anvendelsen kan produktet i spartelbar konsistens påføres med den kantede side af en spartel, hvorefter det aftrækkes med tandsiden af en tandspartel med en fortanding på 3 x 3, 3 x 4 eller 4 x 4 mm. Ved en mal-bar konsistens kan der anvendes pensler eller malerruller til påføringen.

De anvendte materialer skal sammenføjes så hurtigt som muligt (inden der dannes en hinde) heldækkende og uden hulrum.

For at trykke banen fast anbefales det ved limning af Schlüter-KERDI-KEBA at trække den glatte side af tandspartlen skråt hen over Schlüter-KERD-KEBA banen, samtidig med at der trykkes på tandspartlen, eller at anvende en egnet trykrulle. Undgå luftbobler.

Anvendelses- og bearbejdningsoplysningerne i vores produktdatablade 8.1 Schlüter-KERDI, 6.1 Schlüter-DITRA, 6.4 Schlüter-DITRA-HEAT eller 12.1 Schlüter-KERDI-BOARD skal følges.

Ved højere temperaturer er tørre- og anvendelsestiden kortere, ligesom den ved lave temperaturer er længere.

Anvendelsestemperaturen skal være > 5 °C indtil produktet er helt hærdet.

Produktet skal indtil afhærdning være beskyttet mod fugt, som f.eks regn. Åbne emballager skal bruges så hurtigt som muligt.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Materiale

Schlüter-KERDI-COLL-L består af den opløsningsmiddelfri acrylatdispersion (Schlüter-KERDI-COLL-A) med en densitet på 1,0 kg/l og et cementbaseret reaktivpulver (Schlüter-KERDI-COLL-RL) med en rumvægt på 1,2 kg/l, som blandes sammeninden anvendelsen. Schlüter-KERDI-COLL-L Tætningsklæber til forbindelser og stødsamlinger 8.4 Produktdatablad.

Materialeegenskaber og anvendelsesområder 

Schlüter-KERDI-COLL-L kan anvendes både inden- og udendørs (bortset fra Schlüter-KERDI-BOARD) i væg- og gulvområdet i forbindelse med Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT eller Schlüter-KERDI-BOARD og de tilhørende tætningsbånd Schlüter-KERDI-KEBA. Materialets anvendelighed skal i specielle tilfælde afklares ud fra de forventede kemiske, mekaniske eller andre påvirkninger.

Indholdet i emballagen er beregnet til fremstilling af en spartelbar konsistens med 1,75 kg akrylatdispersion (Schlüter-KERDI-COLL-A) og 2,5 kg reaktionspulver (Schlüter-KERDI-COLL-RL). Det svarer til et blandingsforhold på 1:1,4. 

For at opnå en strygbar konsistens kan blandingsforholdet tilpasses til maks. 1:1. Der skal tilsvarende tilsættes mindre reaktionspulver(Schlüter-KERDI-COLL-RL).


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Sikkerhedstips

Schlüter-KERDI-COLL-L indeholder cement, som i forbindelse med fugt reagerer alkalisk. Det er vigtigt at benytte beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller under arbejdet for at undgå, at produktet kommer i kontakt med huden og øjnene. Ved berøring med øjnene, skal der straks skylles grundigt med vand og læge kontaktes. Schlüter-KERDI-COLL-L skal opbevares utilgængeligt for børn.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Produkter


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L har en forlænget klæbeevnetid derved opnås en nemmere forarbejdning ved højere omgivelsestemperaturer.

Schlüter®-KERDI-COLL-L


Schlüter®-KERDI-COLL-L


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Video


KERDI-BOARD: Forbered metalvæg med lægteskelet til udlægning af fliser
Udlægning af fliser i brusekabine med punktafvanding: Del 2
Udlægning af fliser i brusekabine med linjeafvanding: Del 1 - Vægtætning
Udlægning af fliser i brusekabine med linjeafvanding: Centreret montering
Udlægning af fliser i brusekabine med linjeafvanding: Vægmontering
Altankonstruktion: Udlægning af fliser med dræn, tætning og afkobling
Altankonstruktion: Løs udlægning af natursten på fliseklæb-mørtelpunkter
Altankonstruktion: Løs udlægning af natursten på mørtel-opklodsninger med dræn
image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.