logo

Profiler til ekspansionsfuger

Med profilerne i Schlüter-DILEX-serien tilbyder vi vedligeholdelsesfri og funktionsvenlige løsninger for alle relevante bevægelsesfuger i flisebelægninger. Sortimentet omfatter profiltyper til bygningsfuger, feltbegrænsningsfuger, kant- og forbindelsesfuger. Alle profiler indarbejdes, efterhånden som fliselægningen skrider frem. Alt efter den mekaniske eller kemiske belastning af belægningen i det videre forløb kan vores DILEX-profiler leveres i forskellige materialeudførelser.

Skillefugeprofiler

Skillefugeprofiler er fuger, som er nødvendige af statiske og konstruktive årsager, og som inddeler bygninger i enkelte bevægelsesafsnit. De går igennem alle bærende og ikke bærende dele af en bygning og skal overtages på samme sted og i den fastsatte bredde i gulvkonstruktionen og gulvbelægningen.

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter-DILEX-BT er en ekspansionsprofil, der er lavet af aluminium med tværfugesamlinger til en glidende teleskopisk midtersektion. Dette gør tredimensionel ekspansionsabsorbering mulig.
Schlüter-DILEX-BTO er en ekspansionsprofil i aluminium til gulv-/vægovergange. Takket være ledforbindelsen på siden af den teleskopiske midtersektion er en tredimensionel ekspansionsabsorbering mulig.
Schlüter-DILEX-BTS er en ekspansionsprofil i aluminium til montering i færdige belægninger. Takket være ledforbindelsen på siden af den teleskopiske midtersektion er en tredimensionel bevægelsesabsorbering mulig.
læs videre

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter-DILEX-KSBT er en ekspansionsprofil med kantbeskyttelse, der består af to trapez perforede fastgørings flige, af aluminium eller rustfrit stål forbundet til et 20 mm eller 30 mm bredt ekspansionsområde, der består af blødt plast.
læs videre

Områdebegrænsningsprofiler i gulvet

Områdebegrænsningsprofiler inddeler gulv- og belægningsarealer i begrænsede områder. De kan udføres fra belægningens overflade hen til skillelaget under gulvet eller hen til isoleringens afdækning eller tætning. I døråbninger skal bevægelsesfuger placeres i gulvet og overtages i belægningen for her at reducere de optrædende spændinger og forhindre en trinlydoverførsel. Bevægelsesfuger i undergrunden må hverken lukkes til eller overdækkes med en gulvbelægning.

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter-DILEX-HVD er beregnet til at forhindre sætning. Produktet integreres i pudslaget for at undgå niveauforskelle mellem to felter ved bevægelsesfugerne.
læs videre

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter-DILEX-DFP er en ekspansionsprofil, der kan/skal installeres ved dørområder eller bruges til at opdele overflader på afretningslag.
læs videre

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter-DILEX-EP er en ekspansionsprofil til anvendelser i flydende eller fastgjorte afretningslag. Siderne består af stift genbrugsplast, der i top og bund er fastgjort med bløde, grå plast-ekspansionszoner.
læs videre

Områdebegrænsningsprofiler i mørtellaget

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter-DILEX-EMP er en ekspansionsprofil i rustfrit stål til afretningslag. Fjeder- og not-samlingerne giver mulighed for vandret ekspansion.
læs videre

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter-DILEX-EZ 70 er en afspændingsprofil og en dekorativ profil med underskårede sider, der er lavet af stift pvc og et ekspansionsområde i blødt plast til brug i afretningslag. Udvidelses-segmenterne kan fjernes, så profilernes højde kan justeres i forhold til højden på monteringen.
læs videre

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter-DILEX-MOP er en ekspansionsfugeprofil med riflede sider, der er lavet af stift genbrugs- pvc og et gråt, blødt plast-ekspansionsområde til brug i anvendelser i afretningslag.
læs videre

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter-DILEX-MP er en ekspansionsfugeprofil med underskårede sider, der er lavet af stift genbrugs- pvc og et blødt plast-ekspansionsområde komplet med udvidelsesprofiler til brug, når der lægges afretningslag.
læs videre

Områdebegrænsningsprofiler i det tynde lag

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter-DILEX-F er den næsten usynlige bevægelsesfuge til rum med personbelastning. Trods den smalle konstruktion kompenserer fugen for de almindelige bevægelser i flisebelægninger. Systemet danner en bevægelsesfuge, som visuelt stort set ikke adskiller sig fra en cementfuge. Således kan teknisk nødvendige fuger nu anbringes, så de bliver en del af designet.
læs videre

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter-DILEX-KS er en ekspansionsprofil med kantbeskyttelse, bestående af to trapez perforede fastgørings flige med notgang, af aluminium eller rustfrit stål, der er forbundet med en udskiftelig indsats, af blødt plast i ekspansionszone.
Schlüter-DILEX-KSA er en tilslutningsprofil med kantbeskyttelse, der består af trapez perforede fastgørings flige, af aluminium eller rustfrit stål, med en udskiftelig indsats af blød plast i ekspansionszone. Bruges i forbindelse med belægninger mod faste indbygningsdele såsom vindueselementer.
Schlüter-DILEX-EKSB er en ekspansionsprofil med kantbeskyttelse til coatinger og andre tynde gulvbelægninger. Den består af to trapez perforede fastgørings flige i siden i rustfrit stål, som er forbundet med en ikke udskiftelig ekspansionszone i blødt plast.
læs videre

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter-DILEX-AKWS er en ekspansionsprofil med to trapez perforede fastgørings fliger af aluminium, der er forbundet til et blødt plast-ekspantionsområde.
læs videre

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP er en ekspansionsprofil i rustfrit stål, som giver mulighed for vandret ekspansion via en fer- og not-samling.
læs videre

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter-DILEX-BWB er en ekspansionsfugeprofil med sider af stift genbrugsplast. Det øverste af ekspansionsområdet er lavet af blødt plast og danner den 10 mm brede visuelle overflade.
læs videre

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter-DILEX-BWS er en ekspansionsprofil med sider af stift genbrugsplast. Det øverste af ekspansionsområdet er lavet af blødt plast og danner den 5 mm brede visuelle overflade.
læs videre

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 kombinerer dekorativ udformning med en afspændingsfunktion til overflader af fliser og naturlige sten, som ligger i et tyndt lag klæber.
læs videre

Kantfugeprofiler

Kantfugeprofiler er bevægelsesprofiler, som begrænser gulvet og belægningen i forhold til vægge og byggekomponenter, som gennemtrænger gulvet – som f.eks. piller eller søjler. De reducerer trinlydoverførslen og optager gulvkonstruktionens bevægelser. Kantfuger må ikke lukkes til stift, idet der ellers opstår akustiske broer og indspændinger i belægningskonstruktionen.

Varianter for fugepræg er f.eks. hulkehler i gulv-væg-overgangen eller vægges indre hjørner.
De udføres for at sikre en særligt nem rengøring.

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK er en hulkelprofil i aluminium til indvendige væghjørner, køkkenbordplader eller hylder, som får en keramisk belægning. Den fås med forskellige elokserede overflader.
læs videre

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter-DILEX-EK er en todelt hjørneprofil, der er lavet af stift genbrugs-pvc og blødt plast med en not- og ferforbindelse og et integreret flisekammer. Den bruges til at fremstille vedvarende fleksible og vedligeholdelsesfrie fuger mellem gulve og vægge eller gulve og sokkelfliser.
Schlüter-DILEX-RF er en todelt hjørneprofil, der er lavet af stift genbrugs-pvc og blødt plast for at få slidstærke, fleksible og vedligeholdelsesfrie fuger mellem gulve og vægge eller gulve og sokkelfliser.
læs videre

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter-DILEX-EF er en hjørneekspansionsprofil, der effektivt absorberer ekspansion i hjørner på indervæggen og ved gulv-/vægovergange i anvendelser, hvor der ikke forventes stor ekspansion.
Schlüter-DILEX-EKE er en fleksibel hjørneprofil i én del af hårdt/blødt plast til indvendige væghjørne eller til gulv-vægtilslutningen. Profilen råder over et integreret flisekammer og kan anvendes ved ikke-svømmende belægningskonstruktioner.
læs videre

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter-DILEX-HK er en hulkelprofil af stift genbrugs-pvc med en hulkel af blødt plast og et integreret flisekammer til væg-/gulvtilslutning. Profilen lever op til særlige hygiejniske krav og rengøringsmuligheder, som stilles til levnedsmiddelindustrien.
læs videre

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter-DILEX-HKW er en konkavformet profil til indvendige væghjørner og væg-/gulvfuger i anvendelser, hvor der kun opstår en anelse ekspansion.
læs videre

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU er en hulkelprofil fremstillet helt af rustfrit stål til hygiejnisk krævende indvendige væghjørner og gulv-/vægafslutninger. Med den indvendigt liggende trapez perforede fastgørings flig kan profilen bruges variabelt til forskellige belægningstykkelser.
læs videre

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter-DILEX-HKS er et konkavt profil i rustfrit stål med et vedligeholdelsesfrit bevægelsesområde til gulv-/vægsamlinger ved keramiske flisebelægninger.
Schlüter-DILEX-EHK er en konkavformet profil i rustfrit stål til indvendige væghjørner og gulv-/vægovergange med store krav til hygiejne.
læs videre

Tilslutningsfugeprofiler

Tilslutningsfugeprofiler er bevægelsesfuger, som begrænser gulvet og belægningen i forhold til indbygningskomponenter som vindueselementer, dørkarme eller kar.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILEX-BWA giver en fleksibel samling mellem flisebelagte overflader og eksisterende belægninger eller strukturer, f.eks. dør- og vinduesrammer.
læs videre

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS er en fleksibel samlingsprofil til monteringsdele såsom badekar, brusekar, dør- og vindusrammer.
læs videre

image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?