logo

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Anvendelse og funktion

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO er et variabelt, lineært afløbssystem, bestående af flere dele, til konstruktion af afløb i gulvplan med keramiske fliser eller natursten.

Den todelte horisontale afløbsenhed fra KERDI-LINE-VARIO består af et afløbshus og en afløbsadapter. Afløbshuset består af et meget fladt bølgeafløb, som kan drejes 360°, med en fast integreret vandlås i afløbshuset. Som følge af den bølgeformede konstruktion er det muligt at opnå høj flowhastighed ved vandgennemstrømningen i gulvafløbet, og hermed opnås en selvrensende effekt.

Afløbsadapteren med integreret Schlüter-KERDI-FLEX-manchet er isat vandtæt i bølgeudløbet, som er udstyret med en tætning fra fabrikken, og er sikret med en spændering. Ved at løsne spænderingen er det muligt at dreje vandlåsen  360°, hvormed afløbet kan tilpasses i overensstemmelse med tilslutningssituationen på stedet.

For KERDI-LINE-VARIO står der to design-afløbsprofiler til rådighed. Disse kan afkortes og indstilles variabelt i højden, og de leveres med 2 endekapper fra fabrikken, som passer dertil.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE er en 120 cm lang hulkel-afløbsprofil, som kan afkortes variabelt. Den består af en synlig udløbsslids med en bredde på 8 mm og en længde på 140 mm. Den kan fås i børstet rustfrit stål V4A, eller af aluminium med pulverbelægning og TRENDLINE overflade. Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE er en 120 cm lang W-formet-afløbsprofil, som kan afkortes variabelt.

Den består af en udløbsslids med en bredde på 14 mm og længde på 140 mm, som kan afdækkes med en udtagelig bro, der passer optisk til denne. Den kan ligeledes fås i børstet rutsfrit stål V4A, eller af aluminium med pulverbelægning og TRENDLINE overflade.

Den fleksible KERDI-manchet, som er integreret i afløbsadapteren fra fabrikken, sikrer tilslutningen af afløbsstykket på samlingstætningen, både i gulvområdet og ved væggene. Den bliver beskyttet af det transparente beskyttelsesdæksel under installationsarbejdet.

På grundlag af tætningssystemerne Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT eller Schlüter-KERDI-BOARD, og de dertilhørende systemtætningsklæbemidler Schlüter-KERDI-COLL-L eller Schlüter-KERDI-FIX, er det muligt at udføre godkendte samlingstætninger med linjeafløb. KERDI-LINE er en systemkomponent, som er i overensstemmelse med den tyske tætningsstandard DIN 18534. Et generelt kontrolcertifikat (abP; allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) gør sig gældende i forbindelse med de førnævnte Schlüter-systemer for det komplette system. Fugtighedsbelastningsklasserne i overensstemmelse med abP findes i de pågældende datablade. Schlüter-KERDI-LINE er komponenter i et system med europæisk tilladelse (ETA = European Technical Assessment) i overensstemmelse med ETAG 022 (tætning af forbindelsessteder). Schlüterprodukterne, som er nævnt i forbindelse med KERDI-LINE, er godkendte CE-mærkede produkter.

INFO:
Ved KERDI-LINE-VARIO er et afretningslag med fald nødvendigt, som følge af konstruktionen med den variable afløbsføring. Afretningslaget skal tætnes med DITRA (se produktdatablad 6.1) eller DITRA-HEAT (se produktdatablad 6.4) på overfladen. Som supplement til systemet står Schlüter- SHOWERPROFILE-S og -R (se produktdatablad 14.1) til rådighed ved gulv- eller vægtilslutningen. Til de skrånende sidedele er SHOWERPROFILE-S konstrueret som en kileform, i overensstemmelse med hældningen. Der skal anvendes KERDI (se produktdatablad 8.1) eller KERDI-BOARD (se produktdatablad 12.1) som tætning på perifere vægge.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Forarbejdning

 1. Afløbshuset KERDI-LINE-VARIO, inkl. adapter, skal placeres i midten på den bærende konstruktion (evt. på egnet trinlydsdæmpning, se i den forbindelse også kapitlet lyddæmpning) (1). Vær i den forbindelse opmærksom på midtermarkeringen på beskyttelsesdækslet (1a).
 2. Afhængigt af den valgte afløbsprofil (2a) tilpasses vægafstand ved direkte væginstallation (2) ved hjælp af afkortning/ afskæring (Schlüter-PROCUT) af afstandsfladen på beskyttelsesdækslet ved den passende not (2b). På den måde sikres en defineret afstand hen mod den lodrette væg (uden vægbelægning) fra 11 mm.
 3. For at tilslutte afløbsledningen, skal spænderingen løsnes ved hjælp af den vedlagte unbrakonøgle (3), og afløbshuset tilpasses i forhold til de lokale betingelser (3a) på stedet.
 4. Derefter skal det kontrolleres, om adapteren stadigvæk befinder sig helt hen mod anslagspunktet (4). Derefter skal spænderingen spændes fast igen.
 5. Efter tilslutning af afløbsledningen skal den ønskede positionering kontrolleres endnu en gang (5). Til nivellering af ujævnheder og til højde-nivellering er det også muligt at tilpasse afløbshuset præcist i forhold til et nivelleringslag.
 6. Derefter skal der udføres en tæthedskontrol (6).
 7. Afretningslaget med fald (2%) i brusergulvet skal konstrueres således, at det omslutter hele afløbshuset lastoverførende (7). Beskyttelsesdækslet, som er monteret fra fabrikken, er i den forbindelse beregnet som nivelleringsog forlægningshjælp, og flugter med afretningslagets øverste kant (7a).
 8. Når det er muligt at betræde afretningslaget, skal beskyttelsesdækslet afmonteres (8). Hvis der er opstået steder, hvor der mangler cementdækning, skal disse nivelleres med mørtel til tynde lag (8a).
 9. Derefter skal DITRA klæbes fast med mørtel i tynde lag (anbefaling mhp. tænder 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm) eller DITRA-HEAT (anbefaling mhp. tænder 6 x 6 mm) på afretningslaget. Fliseformatet på DITRA eller DITRA-HEAT skal være på mindst 5 x 5 cm. (se også produktdatablad 6.1 eller 6.4)
 10. For at klæbe KERDI-manchetten fast, skal der påføres tætningsklæber KERDI-COLL-L (se produktdatablad 8.4) med en tandspartel 3 x 3 eller 4 x 4 mm (10). På den måde bliver KERDI-manchetten integreret fuldstændigt (10a). Der skal tages hensyn til tørretiden.
 11. Der skal også klæbes tætningsbånd KERDI-KEBA på vægovergangene ved at anvende KERDI-COLL-L, for at opnå fagligt forsvarlige overgange (11).
 12. Som belægningsmaterialer kan der anvendes fliser eller natursten (12). (Belægningstykkelse alt efter den valgte afløbsprofil, se tab. 12a)
 13. I henhold til kravene på monteringsstedet skal afløbsprofilen skæres over i længden (13) med en egnet håndsav (ikke med en vinkelskærer), hvor en skærelære anvendes som hjælpemiddel, og derefter skal graterne fjernes (13a).
 14. To endekapper (14) er omfattet af leveringsomfanget, og giver en enkel og formfuldendt afslutning.
 15. Afløbsprofilens højde skal tilpasses med mørtel i tynde lag nedenunder (15), således at overfladen flugter med belægningen, eller endda befinder sig en smule dybere (15a).

INFO:
Montering af KERDI-LINE-VARIO er også mulig i trækonstruktioner. De relevante oplysninger kan rekvireres.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Materiale

Afløbsprofilen KERDI-LINE-VARIO WAVE består af elokseret aluminium, som er behandlet med et strukturpulverlag af høj kvalitet, eller af rustfrit stål V4A (materiale-nr.: 1.4404 = AISI 316L) med børstet overflade. Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE består af elokseret aluminium, som er behandlet med et strukturpulverlag af høj kvalitet eller af rustfrit stål V4A (materiale-nr.: 1.4404 = AISI 316L) med børstet overflade.

Bølgeafløbet og afløbsadapteren er fremstillet af en yderst slagfast PP (polypropylen). KERDI-tætningsmanchetten består af en polyethylenbane, som er svejset fast på afløbsadapteren, for tilslutning på samlingstætningen (se produktdatablad 8.1). Spænderingen på bølgeafløbet består af kulørt PVC (polyvinylchlorid).

Beskyttelsesdækslet er fremstillet af transparent ABS (acrylnitril-butadien-styrol).

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

I overensstemmelse med DIN EN 1253, dræn til bygninger, er KERDI-LINE-VARIO afløbsprofilerne klassificeret som K3. Her er der tale om overflader, som ikke overkøres med køretøjer. Alle afløbsprofiler, bortset fra WAVE-aluminiumsprofilen, egner sig til kørestole.

Afløbsprofilerne Schlüter-KERDI-LINEVARIO fremstilles i talrige forskellige materialer og overflader. Hvorvidt det er muligt at anvende profilen i forbindelse med kemiske eller mekaniske belastninger, skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. I det efterfølgende findes kun generelle henvisninger.

Afløbsprofilerne COVE og WAVE af børstet rustfrit stål V4A (materiale-nr. 1.4404 = AISI 316L) er særlig velegnede inden for områder, som er udsat for høj mekanisk belastning, og hvor modstandsdygtighed er påkrævet over for kemisk belastning, f.eks. som følge af sure eller alkaliske medier og rengøringsmidler. Anvendelsesområderne er badeværelser i lejligheder, plejehjem, hoteller, skoler, in-line vaske- og brusefaciliteter. Heller ikke rustfrit stål er bestandigt over for alle kemiske belastninger, som f.eks. salt- og flussyre eller bestemte klor- og syrekoncentrationer. Dette gælder også i nogle tilfælde for saltvands-svømmebassiner. Her skal især forudsigelige belastninger afklares på forhånd.

Ved afløbsprofilerne COVE og WAVE af aluminium (alu-strukturbelagt) drejer det sig om overflader med naturkarakter. Aluminiummet er forbehandlet (elokseret) og belagt med pulverlak. Belægningen bevarer farven og er UV- og vejrbestandig. Anvendelsesområderne er badeværelser i lejligheder, plejehjem eller hoteller. Synlige flader skal beskyttes mod en skurende eller ridsende belastning.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Henvisninger

Til enkel og regelmæssig rengøring af afløbsrenden og afløbsområdet er der i sættet vedlagt en speciel rengøringsbørste med brugsanvisning.

Rengøringsmidlerne må ikke indeholde saltsyre og fluorbrintesyre. Kontakten med andre metaller, såsom almindeligt stål, skal undgås, da der kan opstå rust fra disse eksterne kilder.

Dette gælder også for værktøj såsom spartler, eller ståluld, f.eks. til fjernelse af mørtelrester. Ved følsomme overflader må der ikke anvendes slibende rengøringsmidler. Såfremt det er nødvendigt, anbefaler vi at anvende rengøringspolermiddel Schlüter-CLEAN-CP til rustfrit stål.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE er en hulkehl-afvandingsprofil, som kan afkortes til brug sammen med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H linjeafvanding. De fås i materialekvaliteterne børstet rustfrit stål V4A (Materiale-nr. 1.4404 = AISI 316L) og aluminium med TRENDLINE-pulverbelægning af høj kvalitet. Afvandingen finder sted i midten via en afvandingsslids med en bredde på kun 8 mm og en længde på 140 mm.

Profilen leveres med to endedæksler, og kan tilpasses til den specificerede tykkelse af gulvbelægningen ved at fore med fliseklæber. Profilen er velegnet til kørestolsbrug.

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO COVE


 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26 Al

INFO:
Afvandingsprofilerne i serien Schlüter-KERDI-LINE-VARIO kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afløbselementer. To endekapper er inkluderet i sættet.


 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26 EB

INFO:
Afvandingsprofilerne i serien Schlüter-KERDI-LINE-VARIO kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afløbselementer. To endekapper er inkluderet i sættet.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE TRENDLINE

Egnet til belægningstykkelser på
6 - 15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og
6 - 12 mm (med DITRA-HEAT-DUO)

INFO:
Kan kun kombineres med KERDI-LINE-VARIO-H afløbselement.


 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE er et rammeforlængersæt, som gør det muligt at anvende passende afvandingsprofiler med 10 mm tykke belægninger.
(Produktdatablad 8.10)

 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 14


 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE er et rammeforlængersæt, som gør det muligt at anvende passende afvandingsprofiler med 10 mm tykke belægninger.
(Produktdatablad 8.10)

 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 23


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S er en valgfri hårfanger til profilserien WAVE 42, som ud over den oprindelige funktion også hindrer, at småting som f.eks. smykker ikke falder ned i afløbssystemet og forsvinder.
(Produktdatablad 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S


Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE er en W-formet afvandingsprofil, der kan afkortes til brug sammen med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H linjeafvanding. De fås i materialekvaliteterne børstet rustfrit stål V4A (Materiale-nr. 1.4404 = AISI 316L) og aluminium med TRENDLINE-pulverbelægning af høj kvalitet. Afvandingen finder sted i midten via en afvandingsslids med en bredde på 14 mm og en længde på 140 mm. Afvandingsslidsen er elegant dækket med en udtagelig dækbro.

Profilen leveres med to endedæksler, og kan tilpasses til den specificerede tykkelse af gulvbelægningen ved at fore med fliseklæber.

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO WAVE

Egnet til belægningstykkelser på
8 - 18 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og
8 - 15 mm (med DITRA-HEAT-DUO)


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

Egnet til belægningstykkelser på 6–15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 6–12 mm (med DITRA-HEAT-DUO).


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 Al

Egnet til belægningstykkelser på 8–18 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 8–15 mm (med DITRA-HEAT-DUO).


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 EB

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 EB

Egnet til belægningstykkelser på 6–15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 6–12 mm (med DITRA-HEAT-DUO).

INFO:
Afvandingsprofilerne i serien Schlüter-KERDI-LINE-VARIO kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afløbselementer. To endekapper er inkluderet i sættet.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE TRENDLINE

Egnet til belægningstykkelser på
6 - 15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og
6 - 12 mm (med DITRA-HEAT-DUO)

INFO:
Kan kun kombineres med KERDI-LINE-VARIO-H afløbselement.


 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 er et kompletsæt til lineære brusekabiner i plan med gulvet. Den består af en afvandingsadapter med en integreret, fleksibel KERDI-tætningsmanchet. Adapteren er sat fast og vandtæt i bølgeudløbet sammen med en tætning for at få en særlig lav konstruktionshøjde. Adapteren er spændt fast af en klemring. KERDI-LINE-VARIO-H 40 kan anvendes universelt til central installering i en gulvflade, men især i vægområdet. Den høje strømningshastighed i rendekroppen sørger for en selvrensende effekt. Tætningselementet, der er i sættet, hindrer pålideligt lyd at blive overført til den faste konstruktion og bruges også som en hjælp for at kunne positionere bedre under den direkte vægmontering.
(Produktdatablad 8.10)

 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

INFO:
Kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofiler.


 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 er et kompletsæt til lineære brusekabiner i plan med gulvet. Den består af en afvandingsadapter med en integreret, fleksibel KERDI-tætningsmanchet, der kan afkortes i højden iht. lokale krav, og et vandret 360° drejeligt, bølgeformet afløb med integreret vandlås. Afløbet kan fastgøres til gulvet med det vedlagte monteringssæt. KERDI-LINE-VARIO-H 50 kan anvendes universelt til central installering i en gulvflade, men især i vægområdet. Den høje strømningshastighed i rendekroppen sørger for en selvrensende effekt. Tætningselementet, der er i sættet, hindrer pålideligt lyd at blive overført til den faste konstruktion og bruges også som en hjælp for at kunne positionere bedre under den direkte vægmontering.
(Produktdatablad 8.10)

 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

INFO:
Kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofiler.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Video


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO: Fleksible og minimalistiske brusere i plan med gulvetimage
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

image
Metaloverflader
Et overblik: Fra "Rustfrit stål" til "Aluminium toscana bronze"

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image image

= nye produkter

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.