logo
Schlüter®-DITRA-DRAIN

Innovativt samlingsdræn

Schlüter®-DITRA-DRAIN

"Fra praksis til praksis"- ved at orientere sig på dette slogan har Schlüter-Systems allerede udviklet mange innovationer. En af milepælene var introduktionen af Schlüter®-DITRA-måtten i 1987. På grund af de kombinerede egenskaber "afkobling", "tætning" og "damptrykudligning" blev dette produkt i hele verden til den universelle læggemåtte på kritiske underlag. Med Schlüter®-DITRA-DRAIN præsenterer virksomheden fra Iserlohn på BAU 2007 i München nu endnu en innovation: det første kapillarpassive samlingsdræn for flise- og naturstensbelægninger med fliseklæb.
Schlüter®-DITRA-DRAIN er en polyethylen-måtte med en særlig nopret struktur, på hvis overside der er pålamineret et vandgennemtrængeligt, kapillarpassivt filtvæv. Strukturen består af et tæt mønster af 4 mm høje keglestubbe, som afbrydes af knopper, som er udformet som omvendte 2 mm høje pyramidstubbe. Keglestub-knopperne er ekstremt trykstabile (op til 50t/m²), optager det pålaminerede filtvæv på oversiden og bevirker således en opklodsning af den lagte belægning på ca. 4 mm i fliseklæberen. De omvendte pyramidstub-knopper danner hen mod undersiden åbne underskårne kamre, som ved ilægningen af Schlüter®-DITRA-DRAIN-måtten i fliseklæben fyldes med mørtel og således sikrer vedhæftningen med læggeunderlaget.
Iht. producentens bearbejdningsanbefaling beskrives konstruktionsopbygningen på følgende måde: Underlaget skal have et fald på 1-2 % hen imod afløbet. Derpå limes samlingstætningen Schlüter®-KERDI i fliseklæber. Tætningen af stødforbindelser og vægtilslutninger sker med tætningsbåndene KERDI-KEBA og tætningsklæberen KERDI-COLL, som hører til systemet. På denne samlingstætning påføres der hydraulisk fliseklæber med en 6 x 6 mm tandspartel, og deri bliver samlingsdrænet Schlüter®-DITRA-DRAIN lagt, så det omsluttes fuldt ud. Herved fyldes DITRA-DRAIN-måttens omvendte pyramidstubbe med fliseklæber. Umiddelbart efter påføres der med en tandspartel hydraulisk fliseklæber på oversiden af DITRA-DRAIN-måtten med pålamineret bærevæv, og deri lægges fliserne eller naturstenspladerne. Således skabes en konstruktionsopbygning, som opfylder den påkrævede tætningsfunktion, og som - gennem det nye DITRA-DRAIN samlingsdræn - opretter en samling mellem underlag og belægning. Belægningens underside underventileres desuden via det ca. 4 mm høje drænrum, så overskydende vand fra fliseklæberen fordamper ind i drænrummet og således fremskynder størkningen. Også selve vandet bliver hurtigt og sikkert kanaliseret væk. Ophobning af vand e.l. ved en korrekt lægning er udelukket. Den kapillarpassive konstruktion af samlingsdrænet forhindrer endeligt det  kapillare tilbageløb af vand i fliseklæberen. Takket være disse egenskaber kan systemet også bearbejdes sikkert i klimatisk skiftende årstider som f.eks. i slutningen af efteråret. Konstruktionsopbygningen suppleres af kantprofiler fra serien Schlüter®-BARA samt BARIN-afløbsrenderne.
Sammenfattende henviser Schlüter-Systems til, at man med samlingsdrænet Schlüter®-DITRA-DRAIN nu giver håndværkeren et funktionssikkert alternativ til den afprøvede afkoblingsmåtte og samlingstætning Schlüter®-DITRA. Kunden kan således træffe et valg afhængigt af boligen og vejrbetingelser. Med den præsenterede DITRA-DRAIN-måtte tilbyder virksomheden fra Iserlohn tro mod deres firmamotto endnu en innovativ systemløsning for "Mere glæde med fliser!"

image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?