logo

Energibesparelser med keramik

... made by Schlüter-Systems

Konceptet „Energibesparelser med keramik“, udviklet af direktøren for den Europæiske union af flisefagforbund (EUF), Werner Altmayer, samler kendte europæiske forhandlere, producenter og fliselæggere og deres forbund samt systempartnere fra industrien for at præsentere løsninger for sunde boliger og energibesparelser med keramiske belægninger for forbrugeren. Også Schlüter-Systems er med det innovative keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM et af partnerfirmaerne.
Allerede siden antikken har mennesket anvendt keramikkens behagelige varmeafgivelse og gode varmeledningsevne. Kendte eksempler er gulvvarmesystemer fra romernes tid, de siden århundreder populære kakkelovne, men også moderne gulvvarmesystemer. Med det keramiske klimagulv BEKOTEC-THERM sætter Schlüter-Systems som partner af initiativet nye standarder. Ud over de mange fordele, som keramik som belægningsmateriale byder på, bruges den effektive varmefordeling gennem førnævnte varmeledningsevne især for gulvvarmesystemer. Derved kan gulvet, som er belagt med keramik, alt efter behov opvarmes eller nedkøles med tilsvarende opvarmet vand, som ledes gennem de indbyggede rør i gulvkonstruktionen.
Selvfølgelig afhænger effektiviteten af en sådan varme- og køleflade i høj grad af det samlede konstruktion. For det første er det nødvendigt at benytte vand med den påkrævede temperatur til opvarmning eller nedkøling. Opgaven af varme- og kølefladen består for det andet nu i så effektivt som muligt at omforme denne vandtemperatur, der står til rådighed, til en behagelig rumtemperatur. I modsætning til en almindelig radiator kan „radiatoren gulv“ dog ikke fremstilles som et industrielt konstrueret færdigprodukt, men skal planlægges og fremstilles individuelt på stedet for hvert byggeri af de enkelte byggematerialer, hvilket altid kan føre til problemer. Og netop her byder konstruktionsopbygningen Schlüter®-BEKOTEC-THERM på væsentlige fordele.
Dertil hører især den nemme og sikre montering, den korte byggetid, den lave konstruktionshøjde og den effektive varmeafgivelse. Principielt skal tre væsentlige krav være opfyldt til en sådan gulvkonstruktion:

 Den skal opfylde kravene til et brugsareal og optagelsen af de dertil knyttede belastninger; den skal temperere luften i lokalet som planlagt; den skal opfylde kravene som isoleringslag for lyd- og/eller varmeisolering.
Kerneproduktet af BEKOTEC Systems er en plade af foliemateriale eller polystyren med en særlig nopret struktur, som udlægges over konventionelle isoleringsplader. Varmerørene lægges derefter selvklemmende i den definerede afstand mellem knopperne. Som det næste påføres et almindeligt eller et flydende afretningslag på denne noprede plade, så det dækker knopperne og således også rørene med et lag på mindst 8 mm. Ekspansionsfuger eller armeringsmåtter eller -spåner er ikke nødvendige. Allerede efter ca. 24 timer er pudslaget gangbart igen, så kan de tilhørende afkoblingsmåtter Schlüter®-DITRA eller DITRA-DRAIN limes på. Umiddelbart efter kan fliserne lægges på med fliseklæb. Allerede syv dage efter færdiggørelsen kan gulvvarmesystemet tages i brug og belægningsfladen anvendes. Det keramiske klimagulv kan belastes op til 5 kN/m² og forbliver fri for revner og spændinger – det yder Schlüter-Systems en objektrelateret garantiperiode på fem år på.
Da varmerørene af det isatte pudslag kun overdækkes med mindst 8 mm, opnås selvfølgelig nogle varmetekniske fordele, da varmeudvekslingen mellem varmerør og den keramiske belægning sker umiddelbart på overfladen af pudslaget. I kombination med afkoblingsmåttens kommunikerende luftkanaler mellem pudslag og fliser afgives og fordeles varmen hurtigt og jævnt til keramikken. Derudover skal der også bare opvarmes en relativ lille mængde pudslag på mindre end 30 l/m². Således opstår et effektivt og hurtigt reagerende keramisk klimagulv, med hvilket man allerede ved en fremløbstemperatur på ca. 30°C kan opnå de ønskede værelsestemperaturer for et behageligt indeklima. Og jo lavere den nødvendige fremløbstemperatur er, jo lavere er energibehovet. Ved sådanne lave temperaturer kan regenerative energikilder som jordvarme anvendes optimalt med varmepumper eller solenergi.
Frem fremløbstemperaturer på ca. 17°C kan Schlüter®-BEKOTEC-THERM-konstruktionen også anvendes som køleflade. Sammenfattende scorer keramikken således ud over dens mange andre fordele også point som klimagulv, hvor den har tydelige fordele i forhold til andre gulvbelægninger – „Energibesparelser med keramik“.

Et overblik over alle fordele:

Lav konstruktionshøjde Lav vægt Hurtig byggetid Ingen ekspansionsfuger i pudslaget Ingen formatbegrænsning for fliserne Hurtigt reagerende varme- og køleflade Lavt energibehov Effektiv brug af regenerativ energi 5 års objektrelateret garanti

Det keramiske klimagulv

Det keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM kombinerer økologisk varmekomfort med hygiejne og hygge. Den patenterede gulvkonstruktion, med lavkonstruktionshøjde og innovativ varme- reguleringsteknik – gør systemet til et energibesparende og omkostningssænkende, hurtigtreagerende "varmelegeme-gulv" med meget lav fremløbstemperatur.

Men ikke nok med det – allerede ved monteringen giver det keramiske klimagulv mange fordele på grund af den hurtige og enkle håndtering.

ØKOLOGISK & KOMFORTABELT.

Energie sparen, kosten drukken!

Takket være den patenterede tynde konstruktion af det keramiske gulv er det kun nødvendigt at opvarme en lille gulvmasse. Derved kan gulvvarmen bruges energisparende med lave fremløbstemperaturer.
Den ensartede varmefordeling med Schlüter®-DITRA medfører en hurtig og omfattende varmeafgivelse og skaber et behageligt indeklima.

Det keramiske klimagulv er perfekt egnet til drift med økologiske varmepumper. Men også med konventionelle varmefrembringende aggregater vil de lave fremløbstemperaturer skåne miljøet – og Deres tegnebog.

HURTIGT.

Flyt tidligere ind takket være den korte læggetid!

 På grund af det keramiske gulvs specielle konstruktion kan fliserne lægges på den tilsystemet hørende Schlüter®-DITRA-måtte, så snart gulvet kan betrædes.

Lange ventetider mens gulvet tørrer og tidskrævendefunktions- eller størkningsopvarmning bortfalder. Og da der bruges meget mindre materiale til det tynde gulv, spares vægt og konstruktionshøjde, og monteringen tager væsentligt kortere tid.

SIKKERHED MED SYSTEM.

Kvalitet på langt sigt!

På grund af den patenterede opbygning af det keramiske klimagulv neutraliseres spændinger i konstruktionen. Med Schlüter®-BEKOTEC-THERM opstår der således et vedvarende skadefrit, opvarmet flisegulv, som De vil have glæde af i mange år.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter-BEKOTEC-THERM er den sikre belægningsteknik med lav konstruktionshøjde. Sammen med den tilhørende varme- og styringsteknik får De et energibesparende og hurtigt reagerende gulvvarmesystem med meget lav fremløbstemperatur.

Få mere viden om keramik-klimagulve :

image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

image
Fremløbstemperatur

Som fremløbstemperatur betegner man den temperatur af det varmeoverførende medium, som bliver tilført til keramik-klimagulvet (f.eks.
vand). Hvor høj fremløbstemperaturen er, er afhængig af de varmeafgivende flader og rummenes varmebehov. Ved almindelige systemer lå den tidligere på 70-90°C.

Den lave fremløbstemperatur på ca. 30°C gør Schlüter®-BEKOTEC-THERM til den perfekte partner til kombinationen af varmepumpe og solteknologi – hvis energi samtidig er tilstrækkelig til også at opvarme brugsvand til badet og køkkenet.