logo

Energibesparelser med keramik

... made by Schlüter-Systems

Konceptet „Energibesparelser med keramik“, udviklet af direktøren for den Europæiske union af flisefagforbund (EUF), Werner Altmayer, samler kendte europæiske forhandlere, producenter og fliselæggere og deres forbund samt systempartnere fra industrien for at præsentere løsninger for sunde boliger og energibesparelser med keramiske belægninger for forbrugeren. Også Schlüter-Systems er med det innovative keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM et af partnerfirmaerne.
Allerede siden antikken har mennesket anvendt keramikkens behagelige varmeafgivelse og gode varmeledningsevne. Kendte eksempler er gulvvarmesystemer fra romernes tid, de siden århundreder populære kakkelovne, men også moderne gulvvarmesystemer. Med det keramiske klimagulv BEKOTEC-THERM sætter Schlüter-Systems som partner af initiativet nye standarder. Ud over de mange fordele, som keramik som belægningsmateriale byder på, bruges den effektive varmefordeling gennem førnævnte varmeledningsevne især for gulvvarmesystemer. Derved kan gulvet, som er belagt med keramik, alt efter behov opvarmes eller nedkøles med tilsvarende opvarmet vand, som ledes gennem de indbyggede rør i gulvkonstruktionen.
Selvfølgelig afhænger effektiviteten af en sådan varme- og køleflade i høj grad af det samlede konstruktion. For det første er det nødvendigt at benytte vand med den påkrævede temperatur til opvarmning eller nedkøling. Opgaven af varme- og kølefladen består for det andet nu i så effektivt som muligt at omforme denne vandtemperatur, der står til rådighed, til en behagelig rumtemperatur. I modsætning til en almindelig radiator kan „radiatoren gulv“ dog ikke fremstilles som et industrielt konstrueret færdigprodukt, men skal planlægges og fremstilles individuelt på stedet for hvert byggeri af de enkelte byggematerialer, hvilket altid kan føre til problemer. Og netop her byder konstruktionsopbygningen Schlüter®-BEKOTEC-THERM på væsentlige fordele.
Dertil hører især den nemme og sikre montering, den korte byggetid, den lave konstruktionshøjde og den effektive varmeafgivelse. Principielt skal tre væsentlige krav være opfyldt til en sådan gulvkonstruktion:

 Den skal opfylde kravene til et brugsareal og optagelsen af de dertil knyttede belastninger; den skal temperere luften i lokalet som planlagt; den skal opfylde kravene som isoleringslag for lyd- og/eller varmeisolering.
Kerneproduktet af BEKOTEC Systems er en plade af foliemateriale eller polystyren med en særlig nopret struktur, som udlægges over konventionelle isoleringsplader. Varmerørene lægges derefter selvklemmende i den definerede afstand mellem knopperne. Som det næste påføres et almindeligt eller et flydende afretningslag på denne noprede plade, så det dækker knopperne og således også rørene med et lag på mindst 8 mm. Ekspansionsfuger eller armeringsmåtter eller -spåner er ikke nødvendige. Allerede efter ca. 24 timer er pudslaget gangbart igen, så kan de tilhørende afkoblingsmåtter Schlüter®-DITRA 25 eller DITRA-DRAIN limes på. Umiddelbart efter kan fliserne lægges på med fliseklæb. Allerede syv dage efter færdiggørelsen kan gulvvarmesystemet tages i brug og belægningsfladen anvendes. Det keramiske klimagulv kan belastes op til 5 kN/m² og forbliver fri for revner og spændinger – det yder Schlüter-Systems en objektrelateret garantiperiode på fem år på.
Da varmerørene af det isatte pudslag kun overdækkes med mindst 8 mm, opnås selvfølgelig nogle varmetekniske fordele, da varmeudvekslingen mellem varmerør og den keramiske belægning sker umiddelbart på overfladen af pudslaget. I kombination med afkoblingsmåttens kommunikerende luftkanaler mellem pudslag og fliser afgives og fordeles varmen hurtigt og jævnt til keramikken. Derudover skal der også bare opvarmes en relativ lille mængde pudslag på mindre end 30 l/m². Således opstår et effektivt og hurtigt reagerende keramisk klimagulv, med hvilket man allerede ved en fremløbstemperatur på ca. 30°C kan opnå de ønskede værelsestemperaturer for et behageligt indeklima. Og jo lavere den nødvendige fremløbstemperatur er, jo lavere er energibehovet. Ved sådanne lave temperaturer kan regenerative energikilder som jordvarme anvendes optimalt med varmepumper eller solenergi.
Frem fremløbstemperaturer på ca. 17°C kan Schlüter®-BEKOTEC-THERM-konstruktionen også anvendes som køleflade. Sammenfattende scorer keramikken således ud over dens mange andre fordele også point som klimagulv, hvor den har tydelige fordele i forhold til andre gulvbelægninger – „Energibesparelser med keramik“.

Et overblik over alle fordele:

Lav konstruktionshøjde Lav vægt Hurtig byggetid Ingen ekspansionsfuger i pudslaget Ingen formatbegrænsning for fliserne Hurtigt reagerende varme- og køleflade Lavt energibehov Effektiv brug af regenerativ energi 5 års objektrelateret garanti

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter-BEKOTEC-EN er den sikre belægningskonstruktionsteknik til fremstillingen af funktionssikre pudslag og varmegulve uden revner i lave lagtykkelser fra 52 mm (inkl. 20 mm isolering). Ud over fliser og natursten kan der også udlægges andre belægningsmaterialer på BEKOTEC-pudslaget.
læs videre

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Schlüter-BEKOTEC-EN F er en monteringsplade af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie, som er specielt fremstillet til montering af Ø 14 mm Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR-varmerør. For at montere BEKOTEC-pladerne skal de placeres, så de overlapper hinanden med en række knopper, og sættes ind i hinanden.
læs videre

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Schlüter-BEKOTEC-EN FTS er en monteringsplade af en trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie, som på bagsiden er forsynet med en 5 mm trinlydsdæmpning. Monteringspladen udlægges på et egnet underlag med tilstrækkelig bæreevne.
læs videre

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Schlüter-BEKOTEC-EN FK er en monteringsplade af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie, som på bagsiden er forsynet med et bærevæv. Monteringspladen skal påklæbes et egnet underlag med tilstrækkelig bæreevne.
læs videre

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN er en sikker, særligt tynd belægningskonstruktion som system til revnefrie og funktionssikre, svømmende udendørs gulve med belægninger af keramik og natursten.
læs videre

image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontaktperson

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontaktperson

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?