logo

Schlüter®-DITRA

Anvendelse og funktion

Schlüter-DITRA er en polypropylen-bane med Easycut-skæregitter og underskårne, kvadratiske fordybninger i Easyfill-udførelse, som på bagsiden er forsynet med bærevæv. Schlüter-DITRA anvendes i forbindelse med flisebelægninger som tætning, damptrykudligningslag i tilfælde af fugt på bagsiden og afkoblingslag ved problematiske underlag. Underlaget skal være jævnt og bærende. Til limning af DITRA påføres en fliselim, der er tilpasset underlaget, med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm). DITRA limes på hele overfladen med vævet på bagsiden, hvorved vævet er mekanisk forankret i limen. Herved skal fliselimens bearbejdningstid overholdes.

Flisebelægningen lægges professionelt i overensstemmelse med de gældende regler ved hjælp af fliselimsmetoden direkte på DITRA, hvor fliselimen forankrer sig selv i DITRA-måttens underskårne firkantede fordybninger.

Sammenfatning af funktionerne:

a) Isolering
Schlüter-DITRA isolerer belægningen fra underlaget og neutraliserer dermed spændinger mellem underlag og flisebelægning, som opstår ud af forskellige formændringer. Spændingsrevner fra underlaget undgås og overføres ikke til flisebelægningen.

b) Tætning
Schlüter-DITRA er en vandtæt polypropylenbane med relativt høj vanddamp-diffusionstæthed. Når DITRA anvendes korrekt ved samlinger samt ved vægtilslutninger og tilslutninger til indbyggede dele, kan DITRA anvendes til at skabe en korrekt tætning med flisebelægningen.

Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-14/0086 og prøvning og vurdering udført på baggrund af ”ETAG No 022 Watertight covering kit for wet room floors and walls. Part 3: Kits based on inherently watertight boards. Version, November 2010.” Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. TGA.2012/002

Der må kun anvendes systemtestet fliselim til områder, hvor der kræves et abP-certifikat (generelt byggetilsynscertifikat). fliselimene og de tilhørende testcertifikater kan fås på adressen i dette datablad.

Schlüter-DITRA beskytter dermed underkonstruktionen imod skader fra indtrængende fugt eller aggressive stoffer.

c) Damptrykudligning
Schlüter-DITRA gør det muligt at udligne damptrykket i tilfælde af fugtindtrængning bagfra på grund af de luftkanaler, der forbliver åbne på undersiden.

d) Lastfordeling (indledning af last)
Fliser, som anbringes med DITRA på gulvområdet, skal være mindst 5 x 5 cm store, og have en tykkelse på mindst 5,5 mm. Schlüter-DITRA overfører færdselsbelastninger, der virker på flisebelægningen, direkte til underlaget via bunden af de firkantede fordybninger, der er fyldt med fliselim. Dermed har de flisebelægninger, som er placeret på DITRA en tilsvarende høj modstandsdygtighed over for belastninger. I tilfælde af store trafikbelastninger (f.eks. i kommercielle områder) samt høje forventede punktbelastninger (f.eks. fra koncertflygeler, gaffeltruck, reolsystemer) skal fliserne have tilstrækkelig tykkelse og trykstabilitet til det pågældende anvendelsesområde. Anvisningerne og pladetykkelsen i henhold til ZDB-bulletinen "Keramiske gulvbelægninger med høj mekanisk bæreevne", der er gældende i Tyskland, skal overholdes.

I meget belastede områder skal fliserne indlejres over hele overfladen. Stødbelastning med hårde genstande bør undgås ved keramiske belægninger.

e) Klæbe evne
Schlüter-DITRA sørger for en god klæbe evne mellem flisebelægningen og underlaget ved at forankre vævet med fliselim på underlaget og ved mekanisk at forankre fliselimen i de underskårende firkantede fordybninger. Schlüter-DITRA kan derfor anvendes på vægge og gulve. Ved vægbeklædning kan der om nødvendigt anbringes yderligere forankringsdyvler.


Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Video

 


Udlægning af fliser på industrigulve. Sikkert med Schlüter-DITRA
Rekord: 240 kvm gulvvarmesystem på 3,5 dag!
Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Hyppigste spørgsmål

Støbt varmegulv

Hvad gør man, når man skal opvarme støbte varmegulve?

Vis svar

Afkoblingsmåtterne Schlüter®-DITRA og Schlüter®-DITRA-DRAIN gør det muligt at udlægge måtterne og fliserne på det ikke opvarmede pudslag. Først syv dage efter afslutningen af belægningskonstruktionen bliver det opvarmet til den påkrævede brugstemperatur med 5°K pr. dag. Den ellers nødvendige opvarmning forstået som grænsefladekoordinering bortfalder. 

Ved gulvvarmesystemer henviser vi særligt til vores keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

Tætningsbånd

Skal man forsyne Schlüter®-DITRA med tætningsbånd i ikke vådt belastede områder?

Vis svar

I ikke vådt belastede områder er dette tiltag ikke nødvendigt. En undtagelse kan være udlægningen af fugtfølsom natursten på nyligt udlagte underlag. Her anvendes der tætningsbånd på Schlüter®-DITRA for at forhindre, at fugt slår igennem fra pudslaget i naturstenen.

Ekspansionsfuger

Kan ekspansionsfuger fra underlaget bortledes med Schlüter®-DITRA eller Schlüter®-DITRA-DRAIN?

Vis svar

Nej, ekspansionsfuger fra underlaget skal altid overtages.

image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image image

= nye produkter

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.