logo

Schlüter®-DITRA-HEAT

Anvendelse og funktion

Schlüter-DITRA-HEAT er en polypropylenbane med en underskåret nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en bærende filt. Den er et universelt underlag for flisebelægninger med funktionerne afkobling, samlingstætning og damptrykudligning og kan optage systemkompatible varmekabler til væg- og gulvopvarmning.


Schlüter®-DITRA-HEAT


<a name='heat'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT er en polypropylenbane med en underskåret nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en bærende filt. Den er et universelt underlag for flisebelægninger med funktionerne afkobling, samlingstætning og damptrykudligning og kan optage systemkompatible varmekabler til væg- og gulvopvarmning.

<a name='heat'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT


Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Værktøjstip:
Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4.


Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO<a name='duo'></a>

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO er en polypropylenbane med en underskåret nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en speciel 2 mm tyk termiske bærende filt. Det er et universeltunderlag for flisebelægninger med funktionerne samlingstætning, afkobling og damptrykudligning, samt fastholde de systemkompatible varmekabler til gulv- og vægopvarmning. Den specielle termiske barriere filt bevirker en hurtigere opvarmning af gulv- og vægbelægninger. Derud over en trinlyds reducering på op til 13 db.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO<a name='duo'></a>


Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA


<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R er en termostat til regulering af elektrisk opvarmet gulv- og vægbelægning med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Betjeningen sker via den 2" (5,1 cm) store touchscreen-skærm. Termostaten styrer valgfrit overfladetemperaturen eller rumtemperaturen i henhold til en tidsplan. En reserveføler er inkluderet i leveringsomfanget.

<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

INFO: 
Ved montering af fjernfølerne direkte i afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA-HEAT skal reserveføleren, som er indeholdt i leveringsomfanget, ligeledes installeres.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 er en temperaturregulator med 3,5" (8,9 cm) touchscreen-display til en tidsindstillet regulering af elektrisk varmede gulv- og vægbelægning med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Apparatet kan bruges både til den rene regulering af belægningstemperaturen eller en regulering påvirket af rumtemperaturen. En reserveføler er indeholdt i leveringsomfanget.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Oplysning: Ved montering af fjernfølerne direkte i afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA-HEAT skal reserveføleren som er indeholdt i leveringsomfanget ligeledes installeres.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 er en analog temperaturregulator til styring af elektrisk temperering gulv- og vægbelægninger med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Den brugervenlige regulering er udstyret med en on/off-kontakt samt en indstillingsskive til temperatursetpunktet. En reserveføler er indeholdt i leveringsomfanget.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Oplysning: Ved montering af fjernfølerne direkte i afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA-HEAT skal reserveføleren som er indeholdt i leveringsomfanget ligeledes installeres.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI er en temperaturregulator til tidsstyret elektrisk opvarmning af gulv- og vægbelægninger med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Det kan betjenes vha. 2" (5,1 cm) touchscreen eller smartphone/tablet med den gratis app Schlüter-HEAT-CONTROL over WiFi-netværk. Enheden kan anvendes enten til udelukkende regulering af belægningstemperaturen eller regulering med indflydelse af rumtemperaturen. En reserveføler er indeholdt i leveringsomfanget.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Kan leveres fra juni 2018


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 er en alt-i-én termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Den styrer gulv- og vægbeklædninger, der opvarmes elektrisk med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Alternativt kan systemet betjenes via den 2" (5,1 cm) store touchscreen-skærm, Schlüter-HEAT-CONTROL-appen til iOS og Android, eller via stemmestyring med Amazon Alexa eller Google Assistant. Termostaten styrer valgfrit overfladetemperaturen eller rumtemperaturen i henhold til en tidsplan. En reserveføler er inkluderet i leveringsomfanget.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6


<a name='ct'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT er et testapparat til måling og overprøvelse af modstanden af det elektriske varmekabels Schlüter-DITRA-HEAT-EHK samt fjernfølerne, der er monteret til Schlüter-DITRA-HEAT-E-temperaturregulator. Under hele indbygningsfasen overvåger apparatet varmekablernes modstand. I tilfældet af en beskadigelse under forarbejdningen, udsendes der et akustisk signal.

<a name='ct'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT


<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK er et elektrisk varmekabel med ensidet tilslutning til udlægning i afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA-HEAT.

<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

INFO: Varmekablerne må ikke kortes af. Ved valg af varmekabel, vær da opmærksom på, at det opvarmede areal i m² i tabellen ikke angiver rumstørrelsen. For at finde frem til det opvarmede areal, skal ikke opvarmede zoner, som f.eks. kantzoner og opstillingspladser, fratrækkes rumstørrelsen.

* Tilladt i gulv- og vægområdet
** Kun tilladt i vægområdet


Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO er en nem, transportvenlig arbejdshjælp til rationel, fejlfri lægning af DITRA-HEAT-E-varmekabler. Den er egnet til alle DITRA-HEAT-varmekabellængder, som leveres.

<a name='karo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO


<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS er et monteringssæt bestående af tomrør (2,5 m), samledåse og følerhylster. Det kan anvendes, hvis man foretrækker monteringen af fjernføleren i tomrøret.

<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS


<a name='sets'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E kompletsæt

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 er kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af gulv- og vægbelægninger. De indeholder afkoblingsmåtterne Schlüter-DITRA-HEAT-MA, varmekablerne Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK og touchscreen-temperaturregulator Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller WiFi-touchscreen-temperaturregulator Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Ved behov kan den afkoblede flade udvides ved tilkøb af yderligere Schlüter-DITRA-HEAT-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 3. knop ≙ 136 W/m² / udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreentermostat eller WiFi-touchscreen-termostat
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

<a name='sets'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E kompletsæt


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 WiFi

* Tilladt i gulv- og vægområdet
** Kun tilladt i vægområdet


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S er et kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af gulv- og vægbelægninger. De indeholder afkoblingsmåtterne Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), varmekablerne Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK og touchscreen-termostaten Schlüter-DITRAHEATE- R eller WiFi-touchscreen-termostaten Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. På grund af den bærende specialfilt bevirker afkoblingsmåtten, ud over reduktion af støj fra fodtrin, en hurtigere opvarmning. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere DITRA-HEAT-DUO-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 3. knop ≙ 136 W/m² / udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreentermostat eller WiFi-touchscreen-termostat
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S WiFi

* Tilladt i gulv- og vægområdet
** Kun tilladt i vægområdet


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 er kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af vægbelægninger. De indeholder afkoblingsmåtterne Schlüter-DITRA-HEAT-MA, varmekablerne Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK og touchscreen-temperaturregulator Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller WiFi-touchscreen-temperaturregulator Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Ved behov kan den afkoblede flade udvides ved tilkøb af yderligere Schlüter-DITRA-HEAT-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreentermostat eller WiFi-touchscreen-termostat
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2 WiFi


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11 er kompletsæt til elektrisk vægvarme eller temperering af vægbelægninger. De indeholder afkoblingsmåtterne Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), varmekablerne Schlüter-DITRAHEAT- E-HK og touchscreen-termostaten Schlüter- DITRA-HEATE-R eller WiFi-touchscreen-termostaten Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Den specielle termiske specialfilt bevirker en hurtigere opvarmning. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere DITRA-HEAT-DUO-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreentermostat eller WiFi-touchscreen-termostat
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS WiFi


Schlüter-DITRA-HEAT-E-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S er et kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af gulv- og vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter, Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreentermostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere Schlüter-DITRA-HEAT-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 3. knop ≙ 136 W/m² / udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S


Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS er kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter, Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere Schlüter-DITRA-HEAT-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS


Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S er et kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af gulv- og vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA afkoblingsmåtter (0,8 x 0,98 m), Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. På grund af den bærende specialfilt bevirker afkoblingsmåtten, ud over reduktion af støj fra fodtrin, en hurtigere opvarmning. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere DITRA-HEAT-DUO-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA-afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 3. knop ≙ 136 W/m² / udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S


Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS er kompletsæt til elektrisk vægvarme eller temperering af vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA afkoblingsmåtter (0,8 x 0,98 m), Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Den specielle termiske specialfilt bevirker en hurtigere opvarmning. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere DITRA-HEAT-DUO-måtter.

Alle sæt indeholder:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA-afkoblingsmåtter iht. tabel
 • Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
 • 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
 • 2 samledåser
 • 1 tomrør (3 m)

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT


Schlüter®-DITRA-HEAT

Video


Elektrisk gulvtemperering til fliser og natursten: Schlüter®-DITRA-HEAT-E
image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.