Schlüters internetsider anvender cookies

Vi anvender cookies for at optimere din brugeroplevelse. Når du klikker på "Accepter cookies" og ikke ændrer dine cookie-indstillinger, accepterer du, at vi anvender cookies. Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger. Yderligere informationer

logo

Databeskyttelseserklæring for Schlüter-Systems KG's hjemmeside

1. Generelt

Vi, Schlüter-Systems KG, tager det meget alvorligt at beskytte dine persondata og de lovmæssige forpligtelser, som tjener denne beskyttelse. De lovmæssige bestemmelser kræver omfattende gennemsigtighed om behandlingen af persondata. Behandlingen er kun verificerbar for dig som pågældende person, hvis du er tilstrækkeligt informeret om formålet med, samt betydningen og omfanget af behandlingen. Vores databeskyttelseserklæring forklarer dig derfor udførligt, hvilke såkaldte persondata vi behandler, når du benytter hjemmesiden https://www.schlueter.de og alle andre websider, som henviser hertil (se definition nedenfor, punkt 2).

Dataansvarlig iht. EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) samt øvrige forskrifter om databeskyttelse er

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

Tlf.: 49 2371 971-0
Fax: 49 2371 971-111

E-mail: info@schlueter.de
Hjemmeside: https://www.schlueter.de/index.aspx

I det følgende benævnt "dataansvarlig" eller "vi".

Databeskyttelsesansvarlig:

E-mail: datenschutz@schlueter.de

Vær opmærksom på, at du via links på vores hjemmeside kan komme ind på andre websider, som ikke drives af os, men af tredjeparter. Disse links markeres enten entydigt af os eller er synlige på grund af et skift i din browsers adressebjælke. På disse websider, som drives af tredjeparter, er vi ikke ansvarlige for overholdelse af databeskyttelsesbestemmelser eller sikker omgang med dine persondata.

2. Definitioner

2.1. Fra DS-GVO

Denne databeskyttelseserklæring anvender begreberne fra lovteksten i GDPR. Begrebsbestemmelserne (art. 4 i GDPR) kan du f.eks. se på https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2.2. Cookies

Cookies er små informationsenheder, som en hjemmeside lagrer eller udlæser på din enhed. Dette er for at bruge disse oplysninger på et senere tidspunkt igen. De indeholder kombinationer af bogstaver og tal for f.eks. at genkende brugeren og dennes indstillinger ved næste forbindelse til den hjemmeside, som indstiller cookien, for at gøre det muligt at forblive logget ind på en kundekonto eller for statistisk at analysere en bestemt brugeradfærd.

3. Generelle oplysninger om databehandling

Vi behandler kun persondata, såfremt dette er lovmæssigt tilladt. Videregivelse af persondata sker udelukkende i de nedenfor beskrevne tilfælde (se punkt 4).

Persondata slettes eller beskyttes ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger (f.eks. pseudonymisering, kryptering), så snart formålet med behandlingen bortfalder. Dette sker også, hvis en foreskrevet lagringsperiode udløber, medmindre yderligere lagring af persondata er nødvendig for at afslutte eller opfylde aftalen.

Såfremt vi ikke er lovmæssigt forpligtet til længere lagring eller videregivelse til tredjeparter (herunder især retshåndhævende myndigheder), afhænger beslutningen om, hvilke persondata vi indsamler, hvor længe de lagres, og i hvilket omfang de evt. skal offentliggøres, af de funktioner, du benytter på hjemmesiden i de enkelte tilfælde.

4. Databehandling i forbindelse med brugen af hjemmesiden

Brugen af hjemmesiden og dens funktioner kræver regelmæssigt behandling af bestemte persondata.

4.1. Anvendelse af information på hjemmesiden

Når du går ind på vores hjemmeside og benytter den rent informativt, dvs. uden anvendelse af ekstrafunktioner såsom kontaktformular eller social media-plugins, indsamler vi automatisk persondata. I den forbindelse er der tale om følgende oplysninger: IP-adresse på din enhed samt dato og klokkeslæt for hentning af hjemmesiden. Disse oplysninger sendes fra din browser, såfremt du ikke har konfigureret den således, at videregivelse af oplysninger blokeres. For at garantere sikkerheden af vores informationssystemer har vi brug for en del af IP-adressen. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dog anonymiseres din IP-adresse af os umiddelbart efter indsamlingen, idet de sidste tre cifre af IP-adressen slettes. Derefter er det ikke længere muligt at indordne IP-adressen under dig.

4.2. Google Web Fonts

Når du går ind på vores hjemmeside, downloades såkaldte web fonts for at sikre en ensartet visning af fonten. Dette indhold leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Når du går ind på vores hjemmeside, indlæser din browser de nødvendige web fonts i din browsercache for at vise tekster og fonte korrekt. Til dette formål skal den browser, som du anvender, have forbindelse med serverne hos Google. Hermed får Google besked om, at vores hjemmeside er hentet via din IP-adresse.

Brugen af Google Web Fonts sker med det formål at sikre en ensartet og behagelig visning af vores hjemmeside. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dataoverførslen til USA sker iht. Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 (EU-US Privacy Shield).

Din IP-adresse indsamles af os for at kunne sende den til Google. Hvis din browser ikke understøtter web fonts, eller du deaktiverer denne funktion, sker der ingen dataoverførsel.

Du finder yderligere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq. Du finder databeskyttelseserklæringen fra Google på https://www.google.com/policies/privacy/.

4.3. Google Maps

Dele af vores hjemmeside bruger funktioner fra Google Maps til at integrere kortdata. Dette indhold leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Dette gør det muligt at vise interaktive kort direkte på hjemmesiden og for at aktivere kortfunktionen. Når du besøger bunden af vores hjemmeside, hvor Google Maps bruges, indlæser browseren de nødvendige data fra Google. Til dette formål skal den browser, som du anvender, have forbindelse med serverne hos Google. Hermed får Google besked om, at vores hjemmeside er hentet via din IP-adresse. Google kan også lagre cookies på din enhed, såfremt du ikke har blokeret anvendelse af cookies i din browser, eller udlæse cookies. Der kan også indsamles lokaliseringsdata, hvis du tillader dette i din browser. Dette sker uanset om du er logget ind via en Google-brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet til din Google-konto. Hvis du ikke ønsker en sådan tilknytning, skal du logge ud, før du anvender kortfunktionen.

Brugen af Google Maps anvendes med det formål at skabe et attraktivt og komfortabelt design af vores hjemmeside, og har til formål at øge vores synlighed på hjemmesiden. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dataoverførslen til USA sker iht. Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 (EU-US Privacy Shield).

Din IP-adresse indsamles af os for at kunne sende den til Google. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at benytte de berørte dele af vores hjemmeside uden at stille disse til rådighed.

Du finder yderligere informationer i databeskyttelseserklæringen fra Google på https://www.google.com/policies/privacy/.

4.4. Social Media: Twitter

Når du besøger vores hjemmeside, vil et plugin med en såkaldt "dele"-knap blive indlæst for at gøre det mere personligt og for at hjælpe dit netværk. Denne knap leveres af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Når du besøger vores hjemmeside, indlæser browseren de nødvendige data fra Twitter. Til dette formål skal den browser, som du anvender, have forbindelse med serverne hos Twitter. Hermed får Twitter besked om, at vores hjemmeside er hentet via din IP-adresse. Twitter kan også lagre cookies på din enhed, såfremt du ikke har blokeret anvendelse af cookies i din browser, eller udlæse cookies.

Brug af Twitter plugin'et er designet til at personliggøre vores hjemmeside og tillader dig hurtigt at se eller kommentere enkelte dele af vores hjemmeside på din Twitter konto. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Din IP-adresse indsamles af os for at kunne sende den til Twitter. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at benytte plugin'et uden at stille disse til rådighed.

Hvis du ikke vil have, at Twitter tilknytter dine personoplysninger som indsamles via vores hjemmeside med din Twitter konto, skal du logge af Twitter, før du besøger vores hjemmeside. Du finder databeskyttelseserklæringen fra Twitter på https://twitter.com/privacy/.

4.5. Social Media Plugin: YouTube

Dele af vores hjemmeside bruger YouTube til at vise videoindhold, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ("YouTube"). Når du besøger de relevante sider, indlæser browseren de nødvendige data fra YouTube til at vise videoindhold. Til dette formål skal den browser, som du anvender, have forbindelse med serverne hos YouTube. Hermed får YouTube besked om, at vores hjemmeside er hentet via din IP-adresse. YouTube kan også lagre cookies på din enhed, såfremt du ikke har blokeret anvendelse af cookies i din browser, eller udlæse cookies.

Brug af YouTube-plugin'et er med formålet at skabe et attraktivt design af vores hjemmeside og gøre det muligt at præsentere videoindhold. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dataoverførslen til USA sker iht. Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 (EU-US Privacy Shield).

Din IP-adresse indsamles af os for at kunne sende den til YouTube. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at benytte de berørte dele af vores hjemmeside uden at stille disse til rådighed.

Hvis du ikke vil have, at YouTube tilknytter dine personoplysninger som indsamles via vores hjemmeside med din YouTube konto, skal du logge af YouTube, før du besøger vores hjemmeside. Du finder yderligere oplysninger om YouTube på https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/. Du finder databeskyttelseserklæringen fra YouTube på https://policies.google.com/privacy.

4.6. Social Media: Instagram

På vores hjemmeside tilbydes også funktioner og indhold fra tjenesten Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Det kan indbefatte indhold som billeder, videoer eller tekst og knapper, som giver brugere mulighed for at dele indhold fra denne hjemmeside via Instagram.

Hver gang du besøger enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af os, og hvor en Instagram-komponent (Instagram-knap) er blevet integreret, vil din internetbrowser automatisk via den pågældende Instagram-komponent downloade en repræsentation af den tilsvarende komponent fra Instagram. Som led i denne tekniske proces vil Instagram informeres om, hvilke specifikke undersider af vores hjemmeside du besøger. Hvis du er medlem af platformen Instagram, kan Instagram tilordne ovennævnte indhold og funktioner til brugerens profil der.

Brug af Instagram plugin'et er designet til at personliggøre vores hjemmeside og tillader dig hurtigt at se eller kommentere enkelte dele af vores hjemmeside på din Instagram-konto. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Din IP-adresse indsamles af os for at kunne sende den til Instagram. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at benytte plugin'et uden at stille disse til rådighed.

Du finder yderligere informationer i databeskyttelseserklæringen fra Instagram på https://instagram.com/about/legal/privacy/

4.7. Social Media: XING

På vores hjemmeside tilbydes også funktioner og indhold fra tjenesten Xing, XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og at skabe nye forretningskontakter. Det kan indbefatte indhold som billeder, videoer eller tekst og knapper, som giver brugere mulighed for at dele indhold fra denne hjemmeside via Xing.

Hver gang du besøger en af vores sider, der indeholder Xing-funktioner, oprettes en forbindelse til servere hos Xing. Hver gang du besøger enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af os, og hvor en Xing-komponent (Xing-plugin) er blevet integreret, vil din internetbrowser automatisk via den pågældende Xing-komponent downloade en repræsentation af den tilsvarende komponent fra Xing. Flere oplysninger om Xing-plugins findes på https://dev.xing.com/plugins. Som led i denne tekniske proces vil Xing informeres om, hvilke specifikke undersider af vores hjemmeside du besøger. Hvis du er medlem af platformen Xing, kan Xing tilordne ovennævnte indhold og funktioner til brugerens profil der.

Brug af Xing er designet til at personliggøre vores hjemmeside og tillader dig hurtigt at se eller kommentere enkelte dele af vores hjemmeside på din Xing-konto og foretage en hurtig kontakttilknytning. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Du finder yderligere informationer i databeskyttelseserklæringen fra Xing på: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

4.8. Social Media: LinkedIn

Vores hjemmeside indeholder plugins fra det sociale netværk LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (efterfølgende "LinkedIn"). LinkedIn-plugins identificeres vha. LinkedIn-logoet eller "Share"-knappen på denne hjemmeside. Hver gang du besøger en af vores sider, der indeholder LinkedIn-funktioner, oprettes en forbindelse til servere hos LinkedIn. LinkedIn informeres om, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn "Share"-knappen, mens du er logget ind på din LinkedIn-konto, kan du tilknytte indholdet af denne hjemmeside til din LinkedIn-profil. Dette gør det muligt for LinkedIn at tilordne besøget på denne hjemmeside med din brugerkonto.

Brug af LinkedIn-plugin'et er med formålet at skabe et personligt design af vores hjemmeside. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Du finder yderligere informationer i databeskyttelseserklæringen fra LinkedIn på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.9. Hjemmeside-analysetjenester: Google Analytics

Når du går ind på vores hjemmeside, indlæses analysetjenesten Google Analytics med henblik på statistisk analyse af brugen af hjemmesiden. Denne tjeneste leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics anvender cookies, som gør det muligt at analysere din brug af denne hjemmeside. Gennem brugen af hjemmesiden genereres cookies, der sendes til Google og gemmes der. I den forbindelse sikrer vi med anvendelse af udvidelsen "anonymizeIp()", at Google Analytics kun overfører en forkortet version af din IP-adresse til Google i USA. Du kan blokere anvendelse af cookies i din browser, som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden.

Brugen af Google Analytics sker med det formål at sikre en passende udformning og økonomisk optimering af vores hjemmeside. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Derudover har vi indgået en ordrebehandlingsaftale med Google og implementerer med brugen af Google Analytics fuldt ud de strenge regler fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder. Dataoverførslen til USA sker iht. Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 (EU-US Privacy Shield).

Din IP-adresse indsamles af os for at kunne sende den forkortede version til Google. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er også muligt at benytte vores hjemmeside uden at stille disse til rådighed. Du kan forhindre, at disse persondata stilles til rådighed, ved at installere en add-on på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du finder yderligere oplysninger om Google Analytics på https://marketingplatform.google.com/about/. Du finder databeskyttelseserklæringen fra Google på https://policies.google.com/privacy.

4.10. Søgemaskine og analysetjeneste: Cludo

Vi bruger på vores hjemmeside tjenester fra søgemaskinen "Cludo" leveret af Cludo, Bremerholm 4, 1069 København K, Danmark ("Cludo"). Cludo muliggør effektiv prioritering af det mest relevante indhold i søgeresultaterne og dermed styring af posterne i søgningen. Når du indtaster et søgeord i søgefeltet, vil du blive forbundet til Cludos servere. Cludo modtager din IP-adresse og søgeforespørgslen.

Brug af Cludo er lavet med formålet at optimere søgeresultaterne og det behovsbaserede design af vores hjemmeside. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Du finder yderligere oplysninger om Cludo på https://www.cludo.com/. Du finder databeskyttelseserklæringen fra Cludo på: https://www.cludo.com/privacy-policy/

4.11. Funktioner: Kontaktformular/kontakt pr. e-mail

Når du benytter kontaktformularen på vores hjemmeside eller skriver en e-mail til os, behandler vi dine deri angivne persondata. Disse oplysninger sendes fra din browser eller e-mail client og lagres i vores informationssystemer. Behandlingen af disse persondata er nødvendig for at besvare din forespørgsel. Derudover lagres din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for kontaktforespørgslen, når du sender os en e-mail.

Formålet med databehandlingen er at besvare din anmodning og forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden af vores informationssystemer.

Disse behandlinger er legitime, fordi besvarelse af din anmodning og beskyttelse af vores informationsteknologiske systemer er legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Persondataene lagres, så længe dette er nødvendigt for at besvare din forespørgsel. Hvis din forespørgsel senere medfører indgåelse af en aftale, sker lagringen i stedet, så længe dette er nødvendigt for at foretage foranstaltninger forud for aftalen eller for at opfylde aftalen. Derefter slettes de personlige data rutinemæssigt. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Der sker ingen videregivelse af data til tredjeparter. Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at benytte kontaktformularen eller sende en e-mail uden at stille disse til rådighed.

4.12. Funktioner: Tilmelding til seminarer

På vores hjemmeside kan du under Schlüter-Workbox tilmelde dig seminarer, som gennemføres af os. Hvis du gør dette, sendes de persondata, som du meddeler ved anmodningen, fra din browser til os og lagres i vores informationssystemer. Hvis du allerede er kunde hos os, rækker det at angive dit kundenummer og din e-mailadresse, hvorefter vi derudover anvender persondataene fra din kundekonto. Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for forespørgslen.

Formålet med behandlingen af de persondata, som du indtaster, er at forberede og gennemføre det seminar, som du ønsker at deltage i. Denne behandling er retmæssig, fordi du har givet os dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR, og fordi det er nødvendigt for at opfylde aftalen iht. art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Formålet med lagringen af din IP-adresse og tidspunktet for tilmeldingen er at garantere sikkerheden af vores informationssystemer. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

De persondata, som du meddeler os, lagres, indtil seminaret er gennemført. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Videregivelse af data til tredjeparter sker kun for at gennemføre seminaret (f.eks. hotelbooking efter ønske fra seminardeltageren). Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at sende reklamemateriale eller udarbejde tilbud uden at stille disse til rådighed.

4.13. Funktioner: Anmodning om reklamemateriale eller tilbud

På vores hjemmeside kan du anmode om individuelle tilbud på vores produkter eller få tilsendt reklamemateriale. Hvis du gør dette, sendes de persondata, som du meddeler ved anmodningen, fra din browser til os og lagres i vores informationssystemer. Hvis du allerede er kunde hos os, rækker det at angive dit kundenummer og din e-mailadresse, hvorefter vi derudover anvender persondataene fra din kundekonto. Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for forespørgslen.

Formålet med behandlingen af de persondata, som du indtaster, er at udarbejde og sende det individuelle tilbud eller at sende reklamematerialet. Denne behandling er retmæssig, fordi det er nødvendigt at gennemføre prækontraktive foranstaltninger iht. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og besvarelse af din anmodning udgør en legitim interesse iht. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Formålet med lagringen af din IP-adresse og tidspunktet for anmodningen er at garantere sikkerheden af vores informationssystemer. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

De persondata, som du meddeler os, lagres, så længe dette er nødvendigt for at sende reklamematerialet eller udarbejde tilbuddet eller, hvis der indgås en aftale, for at opfylde aftalen. Derefter slettes de personlige data rutinemæssigt. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Videregivelse af data sker kun, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde aftalen (f.eks. til transportvirksomheder). Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at sende reklamemateriale eller udarbejde tilbud uden at stille disse til rådighed.

4.14. Funktioner: Nyhedsbrev

Du kan abonnere et nyhedsbrev fra vores hjemmeside, der informerer dig om nyheder og tilbud. Hvis du gør dette, sendes de persondata, som du meddeler ved anmodningen, fra din browser til os og lagres i vores informationssystemer. Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for tilmeldingen.

Behandlingen af personoplysninger, som du indtaster, tjener det personlige design og forsendelsen af nyhedsbrevet. Denne behandling er retmæssig, fordi du har givet os dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR, og vi i øvrigt også har en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Opbevaring af IP-adressen og tidspunktet for registrering tjener som bevis for dit samtykke, som vi er forpligtet til iht. artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

De personlige data, du indtaster, gemmes, indtil dit abonnement er opsagt. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Der sker ingen videregivelse af data til tredjeparter. Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at bestille vores nyhedsbrev uden at stille disse til rådighed.

4.15. Tilmelding til arrangementer

Du har mulighed for at tilmelde dig arrangementer på hjemmesiden. Hvis du gør dette, sendes de persondata, som du meddeler ved tilmeldingen, fra din browser til os og lagres i vores informationssystemer. Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for tilmeldingen.

Formålet med behandlingen af de persondata, som du indtaster, er at forberede og gennemføre det arrangement, som du ønsker at deltage i. Denne behandling er retmæssig, fordi du har givet os dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og fordi det er nødvendigt for at opfylde aftalen iht. art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Formålet med lagringen af din IP-adresse og tidspunktet for tilmeldingen er at garantere sikkerheden af vores informationssystemer. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

De persondata, som du meddeler os, lagres, indtil arrangement er gennemført. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Videregivelse af data finder kun sted i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af seminaret (f.eks. til samarbejdspartner, som stiller lokaler til rådighed). Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, registrering til seminarer er dog ikke mulig uden at stille disse til rådighed.

4.16. Deltagelse i konkurrencer

Du har mulighed for at deltage i konkurrencer udført af os. For at kunne deltage i konkurrencen og evt. underrette dig som vinder indsamler vi personlige data (f.eks. navn, fornavn, e-mail-adresse). Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for deltagelsen, hvis konkurrencen udføres via vores hjemmeside.

Formålet med behandlingen af de persondata, som du indtaster, er at forberede og gennemføre den konkurrence, som du ønsker at deltage i. Denne behandling er retmæssig, fordi du har givet os dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og fordi det er nødvendigt for at opfylde aftalen iht. art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Formålet med lagringen af din IP-adresse og tidspunktet for deltagelsen er at garantere sikkerheden af vores informationssystemer. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Dine data vil generelt ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre oplysningen er nødvendig for udførelsen af konkurrencen eller forsendelse af præmien (f.eks. til levering af præmien). Når konkurrencen er afsluttet, bliver dine data fra konkurrencen slettet, medmindre du har accepteret yderligere behandling (f.eks. modtagelse af nyhedsbreve). Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, deltagelse i konkurrencer er dog ikke mulig uden at stille disse til rådighed.

4.17. Ansøgning

Du har mulighed for at sende os en ansøgning til den e-mail-adresse, der findes på hjemmesiden på www.schlueter.de/stellenangebote eller til hjemmesiden på www.azubis.schlueter.de/bewerbungen eller med post. I løbet af din ansøgning vil personoplysninger blive indsamlet og behandlet af os med det formål at gennemføre ansøgningsprocessen. Der gemmes kun de data til din ansøgning, som du kommunikerer med os (særligt stamdata, kommunikationsdata, så vidt du informerer os: eksamensbeviser, yderligere kvalifikationer, CV, lønkrav, tidligste startdato, evt. nyheder og indhold om dokumenter uploadet af dig). Så snart du sender os en e-mail eller en ansøgning via post, videresendes oplysningerne til os. Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for ansøgningen.

Retsgrundlaget for gennemførelsen af ansøgningsprocessen er artikel 88, stk. 1, GDPR ifm. § 26 (1) S. 1 BDSG. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke iht. § 26, stk. 2, BDSG (f.eks. ved videreforsendelse til andre selskaber i Schlüter-koncernen). Formålet med lagringen af din IP-adresse og tidspunktet for ansøgningen er at garantere sikkerheden af vores informationssystemer. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Vi gemmer dine data, indtil ansøgningsprocessen er afsluttet. Senest seks måneder senere slettes dataene for mislykkede ansøgninger. Hvis du udtrykkeligt er enig i dette (f.eks. til optagelse i en talentpulje) gemmer vi dine data i op til to år, hvorefter dataene slettes, hvis ansøgningen mislykkedes. Dette gælder også, hvis du tilbagekalder dit samtykke. Der er ingen overførsel af dine personlige data til et tredjeland eller til en international organisation.

Du er ikke forpligtet til at stille dine persondata til rådighed, bearbejdning af din ansøgning er dog ikke mulig uden at stille disse til rådighed.

5. Den pågældendes rettigheder

Du har som pågældende person ret til oplysning iht. art. 15 i GDPR, ret til berigtigelse iht. art. 16 i GDPR, ret til sletning iht. art. 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling iht. art. 18 i GDPR samt ret til dataportabilitet iht. art. 20 i GDPR. I forbindelse med retten til oplysning og retten til sletning gælder begrænsningerne fra §§ 34, 35 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG). Derudover eksisterer der en klagemulighed hos en datatilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR i forbindelse med § 19 i den tyske databeskyttelseslov BDSG).

6. Automatiserede beslutninger i de enkelte tilfælde, inkl. profilering

Automatiserede beslutninger i de enkelte tilfælde, inkl. profilering, finder ikke sted.

7. Den dataansvarliges underretningspligt

Vi meddeler alle modtagere, som har fået videregivet dine persondata, om enhver berigtigelse eller sletning af persondataene eller om en begrænsning af behandlingen iht. art. 16, art. 17, stk. 1, og art. 18 i GDPR, medmindre meddelelsen er umulig eller forbundet med en uforholdsmæssig indsats.

Vi orienterer dig om modtagerne, såfremt du forlanger dette.

8. Indsigelsesret

Du har, såfremt der foreligger grunde, som vedrører din særlige situation, til enhver tid ret til at fremsætte indsigelse mod behandling af dine persondata, som sker iht. art. 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Hvis persondata behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at fremsætte indsigelse mod behandling af dine persondata med en sådan reklame som formål. Tilbagekaldelsen kan ske formløst og skal rettes til:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

E-mail: widerspruch@schlueter.de

9. Ret til tilbagekaldelse af samtykke til behandling af persondata

Du har iht. art. 7, stk. 3, i GDPR til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Den retmæssige behandling, som er sket som følge af samtykket frem til tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf. Dermed gælder tilbagekaldelsen altid kun for den behandling, som planlægges efter tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelsen kan formløst sendes pr. post eller e-mail. Hvis du fremsætter indsigelse, vil dine persondata ikke længere blive behandlet, medmindre et andet (lovmæssigt) grundlag tillader dette. Hvis der dog sker en tilbagekaldelse af samtykket, og der ikke foreligger nogen andre tilladte forhold, skal persondataene iht. art. 17, stk. 2, litra b), i GDPR straks slettes på din anmodning. Tilbagekaldelsen kan ske formløst og skal rettes til:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

E-mail: widerspruch@schlueter.de

image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontaktperson

Bent Holm
Tlf.: +45 4024 8175

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?