logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Anvendelse og funktion

Schlüter-BEKOTEC er den sikre belægningsteknologi og et system med henblik på revnefrie, funktionelle og pålidelige svømmende gulve og varmeisoleringslag med belægninger af keramik, natursten, trægulv og andre belægningsmaterialer.

Dette system er baseret på monteringspladen Schlüter-BEKOTEC-EN, som lægges direkte på et underlag med tilstrækkelig bæreevne, eller oven på gængse varmeisolerende og/eller trinlydsdæmpende materiale med tilstrækkelig bæreevne. knopperne på pladen BEKOTEC-EN er placeret således, at pudslaget får en minimumslagtykkelse på 25 mm og 8 mm over knopperne. Knoppeafstanden er anbragt på en sådan måde, at de systemrelaterede varmeledninger med en diameter på 16 mm kan fastspændes i et mønster på 75 mm for at oprette et varmeisoleringslag.

Gulvvarmen er nem at regulere og med en energibesparende lav fremløbstemperatur, da det kun er en relativt lille pudsmasse (med et 8 mm dæklag ca. 57 kg/m² ≙ 28,5 l/m²), der skal opvarmes eller afkøles. Det svind, der forekommer, når pudslaget hærder, opløses modulært i i knoppemønsteret. Spændinger som følge af den deformation, som svindet forårsager, kan således ikke virke på hele fladen. Det er derfor ikke nødvendigt med bevægelsesfuger. Når pudslaget kan betrædes, kan afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) klæbes på (calciumsulfatpudslag≤ 2 CM-%). Der lægges keramikfliser, trægulv eller naturstenplader direkte på i fliseklæb eller foam. Bevægelsesfuger i belægningslaget skal fremstilles med Schlüter-DILEX i de krævede afstande.

Revnefaste belægningsmaterialer såsom parket eller gulvtæppe lægges direkte på pudslaget i foam, når den belægningsspecifikke restfugtighed er nået.


Schlüter®-BEKOTEC-EN

Forarbejdning

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN lægges på et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne. Større ujævnheder skal udjævnes på forhånd ved hjælp af puds eller egnede flydespartler. Om nødvendigt skal der under overholdelse af lyddæmpnings- og/eller varmeisoleringskravene lægges yderligere egnede isoleringer på underlaget, som skal overdækkes med et PE-skillelag. Hvis der er lagt kabler eller rør på det bærende underlag, skal trinlydsdæmpningen i henhold til DIN 18560-2 placeres oven på udligningslaget, gennemgående over hele arealet.

  I forbindelse med valget af en egnet isolering skal der tages hensyn til den maksimale kompressibilitet CP3 (≤ 3 mm). Såfremt byggehøjderne ikke er tilstrækkelige til, at der kan udføres en trinlydsdæmpning i polystyren eller mineralfiber, kan der ved hjælp af Schlüter-BEKOTEC-BTS opnås en betydelig trinlydsdæmpning ved en tykkelse på bare 5 mm.
   
 2. Belægningskanterne på lodrette vægge eller monteringer skal afsluttes med det 8 mm tykke kantbånd Schlüter-BEKOTEC-BRS 810. Foliefoden, som er integreret i kantbåndet, skal ligge mellem underlaget (dvs. på det øverste isoleringslag) og den noprede plade.

  Ved anvendelse af selvnivellerende gulvmasser anvendes kantbåndet Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF med klæbefod. Kantbåndet fastgøres til væggen ved hjælp af tapen på bagsiden. Ved at lægge den noprede plade på den selvklæbende skumfod forhindres det, at materiale kan løbe ind under pladen.
   
 3. De noprede plader BEKOTEC-EN skal tilskæres helt nøjagtigt ved kanterne. Ved hjælp af den specielle kantplade Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P (se side 4) gøres tilskæringen nemmere, samtidig med at der spares materiale. For at BEKOTEC-pladerne kan sættes sammen, er de udstyret med en trinfals med en ekstra tapforbindelse.
   
 4. Med henblik på fremstilling af BEKOTEC-THERM-gulvvarmen klemmes de systemtilpassede varmerør med en diameter på 16 mm ind mellem de underskårne nopper. Rørafstandene vælges i overensstemmelse med den påkrævede varmeeffekt ved hjælp af Schlüter-BEKOTEC-varmeeffektdiagrammerne.
   
 5. Efterhånden som pudslaget anbringes, tilføjes der frisk cementpuds af styrkeklasse CT-C25-F4, maks. F5 eller calciumsulfatpuds CA-C25-F4, maks. F5 med en minimumsoverdækning af pudslaget på 8 mm ind i den noprede plade. Med henblik på højdeudligning kan lagtykkelsen øges til maks. 25 mm over nopperne. Der kan også anvendes egnede selvnivellerende CAF/CTF-gulvmasser med en tilsvarende specifikation. Der skal her tages hensyn til, hvilke systemer, der er tilladt til denne anvendelse.

  Bemærk: Afvigende gulvmasseegenskaber skal i hvert enkelt tilfælde aftales på forhånd med vores salgsafdeling. Hvis det skal forhindres, at trinlyden overføres mellem to rum, skal pudslaget på dette sted adskilles ved hjælp af ekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-DFP.
   
 6. Umiddelbart efter opnåelsen af en startstyrke, som tillader, at cementpudslaget kan betrædes, kan afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) pålimes under overholdelse af forarbejdningsanvisningerne i produktdataark 6.1 (også: 6.2 eller 6.4). Calciumsulfatpudslag kan belægges med afkoblingsmåtten, så snart der opnås en restfugtighed på ≤ 2 CM-%.
   
 7. På oversiden af afkoblingsmåtten kan der umiddelbart derefter udlægges en keramisk, natur- eller kunststensbelægning i fliseklæb. Belægningen skal oven over afkoblingsmåtten opdeles i felter ved hjælp af bevægelsesfuger i henhold til gældende regler. Til fremstilling af bevægelsesfugerne anvendes bevægelsesfugeprofilerne Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS eller -AKWS (se produktinformation 4.6 - 4.8 og 4.18).
   
 8. Hjørnebevægelsesprofilen Schlüter-DILEX-EK hhv. -RF skal indbygges som en fleksibel kantfuge i området omkring gulv-/vægovergangen (se produktinformation 4.14). Den overskydende del af kantstrimlen BEKOTEC-BRS skal skæres af inden.
   
 9. Ved brug af BEKOTEC-THERM-keramikklimagulvet som gulvvarme kan den færdige belægningskonstruktion allerede opvarmes efter 7 dage. Begyndende ved 25 °C kan forløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur.
   
 10. Belægningsmaterialer, der ikke risikerer at revne (f.eks. parket, gulvtæppe eller plastbelægninger), påføres uden afkoblingsmåtte direkte på BEKOTEC-pudslaget. Pudslagets højde skal da tilpasses de pågældende materialetykkelser. Ud over de enkelte retningslinjer for forarbejdning skal pudslagets tilladte restfugtigheder for det valgte belægningsmateriale overholdes.

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Materiale / Tekniske data

Materiale

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520P er fremstillet af polystyren EPS 033 DEO (PS 30) og er særligt velegnet til anvendelse af konventionelle pudslag på cement- eller calciumsulfatbasis, Schlüter-BEKOTEC-EN 1520PF er fremstillet af polystyren EPS 033 DEO (PS 25) og er overtrukket med folie på oversiden. Den er særligt velegnet til selvnivellerende gulvmasse.

Tekniske data

 1. Knoppestørrelse: 65 mm diameter
  Afstand for varmerør: 75 mm
  Systemegne varmerør: ø 16 mm
  Knopperne har en underskæring, således at varmerør holdes sikkert på plads uden rørholdere.
   
 2. Sammensætning: Knoppepladerne sættes sammen ved hjælp af en trinfals med ekstra tapper.

  BEKOTEC-noppepladerne kan også lægges med de korte forsider på langsiderne. Herved kan tilskæringen af pladerne i forbindelse med lægning reduceres til et minimum.
   
 3. Pladestørrelse (nyttemål): 75,5 x 106 cm = 0,80 m²
  Pladehøjde: 44 mm
   
 4. Emballage: 20 stk./kasse = 16 m²
  Kassens størrelse er ca. 120 x 80 x 60 cm.
  Kassens hjørner er forstærket med papvinkler.

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Oplysninger

Schlüter-BEKOTEC-EN, -ENR, -BRS og -BTS er rådresistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Før og under påføring af pudslaget skal den knoppede polystyrenplade eventuelt beskyttes mod beskadigelser som følge af mekaniske eller fysisk påvirkninger, ved hjælp af egnede foranstaltninger, som f.eks. udlægning af gangbrædder.


Schlüter®-BEKOTEC-EN

Produkter


Typen Schlüter-BEKOTEC-EN/P er fremstillet af polystyren (EPS 033 DEO), hvid uden foliebelægning, og er f.eks. velegnet til et konventionelt cementpudslag.

Schlüter-BEKOTEC-EN/P

Bemærk:
EN/P = Monteringsplade uden foliebelægning, f.eks. velegnet til konventionelle cementpudslag.
1 plade (0,8 m²) = mindste leveringsenhed


Typen Schlüter-BEKOTEC-EN/PF er fremstillet af polystyren (EPS 033 DEO) og forsynet med en foliebelægning (orange) og er derfor specielt velegnet til selvnivellerende gulvmasser (f.eks. anhydrit).

Schlüter-BEKOTEC-EN/PF

Bemærk:
EN/PF = Monteringsplade med foliebelægning, egnet til selvnivellerende gulvmasser, f.eks. af kalciumsulfat.
1 plade (0,8 m²) = mindste leveringsenhed

OBS:
Ved gulvbelægninger såsom tæppe, linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm.


Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Schlüter-BEKOTEC-ENR er en kantplade fremstillet af polystyren PS 20 (EPS 040 DEO) til at sikre en optimal tilskæring af monteringspladen Schlüter-BEKOTEC-EN/P og -EN/PF til indsættelse i resterende flader eller i små mellemrum mod vægge og vertikale bygningselementer.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR


Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Schlüter-BEKOTEC-BTS er en 5 mm tyk trinlydsdæmpning af polyetylen-celleplast med lukkede celler beregnet til at placere under monteringspladerne med knopper Schlüter-BEKOTEC-EN/P, -EN 23 F og -EN/PF. Ved at anvende Schlüter- BEKOTEC-BTS opnås en betydelig forbedring af trinlydsdæmpningen. Den kan anvendes, når den nødvendige højde til placering af et tilstrækkeligt tykt lag trinlydsdæmpning af polystyren eller mineraluld ikke er til stede. Den maksimale trafikbelastning skal begrænses til 2 kN/m².

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Bemærk:
1 rulle (50 m²) = leveringsenhed


Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter-BEKOTEC-BRS er et kantbånd af polyetylen- celleplast med lukkede celler med integreret foliefod. Kantbåndet anbringes ved vægge eller fastmonterede vertikale dele, og foliefoden lægges ind under Schlüter-BEKOTEC-pladen eller PE-folieafdækningen og er f.eks. velegnet til konventionelle cement-pudslag. Kantbåndet Schlüter-BEKOTEC-BRSK er endvidere udstyret med tape med henblik på fastgørelse til væg.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Bemærk:
1 rulle (50 m) = leveringsenhed


Schlüter-BEKOTEC-BRS

Kantbånd til konventionelt gulv

Schlüter-BEKOTEC-BRS

Bemærk: Anvendes til Schlüter-BEKOTEC-EN/P.


Kantbånd til konventionelt gulv

Schlüter-BEKOTEC-BRSK

Bemærk: Anvendes til Schlüter-BEKOTEC-EN/P.


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF er et kantbånd af polyetylen-celleplast med lukkede celler, forsynet med klæbefod og tape på bagsiden med henblik på fastgørelse til væg. Ved at monteringspladen Schlüter-BEKOTEC lægges oven på PE-klæbefoden, dannes der en samling, som forhindrer, at der løber selvnivellerende gulvmasse ind under systemet, når der arbejdes med gulvmassen.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Bemærk:
1 rulle (25 m) = leveringsenhed


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF er et kantbånd af polyetylen-celleplast med lukkede celler forsynet med klæbefod med tape på over- og undersiden til fastgørelse. Ved hjælp af fastklæbning på underlaget og klæbefodens forspænding presses kantbåndet ind mod væggen. Når monteringspladen Schlüter-BEKOTEC lægges oven på klæbefoden, dannes der en samling, som forhindrer, at der løber selvnivellerende gulvmasse ind under systemet, når gulvmassen udlægges.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Bemærk:
1 rulle (25 m) = leveringsenhed
Kantbåndet BRS 808 KSF skal anvendes til monteringspladerne EN 23 F og EN 18 FTS.


Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF

Bemærk:
1 rulle (25 m) = leveringsenhed
Til monteringspladen EN 12 FK skal kantbåndet BRS 505 KSF anvendes.


Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter-DILEX-DFP er en ekspansionsprofil, der kan/skal installeres ved dørområder eller bruges til at opdele overflader på afretningslag.

Schlüter®-DILEX-DFP


Schlüter®-BEKOTEC-EN

Fordele ved Schlüter®-BEKOTEC-systemet

 • Kvalitetsgaranti:
  Ved overholdelse af monteringsinstruktionerne og bestemmelsesmæssig anvendelse af belægningen tilbyder Schlüter-Systems en aftale om en 5-årig garantiperiode for belægningskonstruktionens brugsegnethed og intakthed.
   
 • Revnefast belægning:
  BEKOTEC-systemet er konstrueret således, at pudslagets tvangsspændinger opløses modulært i knoppepladens mønster. Det er ikke nødvendigt at montere en konstruktions-armering.
   
 • Deformationsfri konstruktion:
  Belægningskonstruktionen, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, er i brugstilstanden fri for egenspændinger, således at det nærmest er udelukket, at der kan opstå deformationer i fladen. Dette gælder især for temperaturbelastninger såsom ved varmeisoleringslag.
   
 • Pudslag uden fuger:
  Ekspansionsfuger i pudslaget kan undværes, eftersom pudslaget i BEKOTEC- systemet mindsker de tvangsspændinger, der opstår, jævnt over hele fladen.
   
 • Bevægelsesfuger i fugemønsteret på flise- eller pladebelægningen:
  I forbindelse med BEKOTEC-systemet kan fremstillingen af bevægelsesfugerne i forbindelse med lægningen af flise- eller pladebelægningen på det valgte fugemønster i belægningen tilpasses, da der ikke skal overtages nogen skillefuger fra pudslaget i overbelægningen. Det er blot de generelle regler for opmåling af belægningsfelter, der skal overholdes.
   
 • Kort byggetid:
  Et pudslag, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, kan ved hjælp af afkoblingsmåtten belægges med keramik, natur- eller kunststen umiddelbart efter, at gulvet kan betrædes. Ved indbygning af gulvvarme kan gulvet allerede opvarmes 7 dage efter, at belægningen er færdiggjort.
   
 • Lav konstruktionshøjde:
  Ved udførelse af BEKOTEC-systemet reduceres byggehøjden iht. DIN 18 560-2 med op til 37 mm i forhold til et varmeisoleringslag.
   
 • Minimalt materialeforbrug:
  Ved et 8 mm pudslag er det kun nødvendigt med ca. 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m² pudsmasse. En fordel, der viser sig i de statistiske beregninger.
   
 • Gulvvarme med kort reaktionstid:
  En belægningskonstruktion, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, reagerer hurtigere på temperaturforandringer sammenlignet med gængse varmeisoleringslag, eftersom den masse, som skal nedkøles eller opvarmes, er betydeligt mindre. Gulvvarmen kan derfor anvendes ved lave temperaturer med henblik på energibesparelse.

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Supplerende systemprodukter

 • Kantplade
  Kantpladen Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P indsættes i kantområdet og i nicheområdet for at forenkle tilskæring og minimere spild ved tilskæring på disse steder. Den består af et EPS 040 DEO-materiale og har en trinfals med tapper til sammenføjning. Pladerne kan lægges både på langs og på tværs.

  Emballageenhed: 20 stk./kasse
  Mål: 30,5 x 45,5 cm
  Tykkelse: 20 mm
   
 • Kantbånd til konventionelt pudslag
  Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 er et kantbånd bestående af polyetylen-celleplast med lukkede celler og integreret foliefod.
  Kantbåndet anbringes ved vægge eller fastmonterede vertikale dele, og foliefoden skal da ligge inde under BEKOTEC-pladen mellem underlaget (dvs. på det øverste isoleringslag) og noppepladen.

  Rulle: 50 m, højde: 10 cm, tykkelse: 8 mm

  Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 er identisk med det øverste kantbånd, men er udstyret med tape på bagsiden til fastgørelse på væggen.

  Rulle: 50 m, højde: 10 cm, tykkelse: 8 mm
   
 • Kantbånd til selvnivellerende gulvmasse
  Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF er et kantbånd med en klæbefod af PE-skum og tape på bagsiden til fastgørelse på vægge.
  Når den noprede BEKOTEC-plade anbringes oven på PE-klæbefoden, opstår der en sammenføjning, som forhindrer, at der slipper selvnivellerende gulvmasse ind under forarbejdningen.

  Rulle: 25 m, højde: 8 cm, tykkelse: 8 mm

  Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF er et kantbånd af polyetylen-celleplast med lukkede celler forsynet med en klæbefod, som på over- og undersiden er forsynet med tape til fastgørelse. Kantbåndet trykkes ind mod væggen ved at klæbe det på underlaget samt ved hjælp af støttefodens forspænding. Når den noprede BEKOTEC-plade anbringes oven på klæbefoden, opstår der en sammenføjning, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper selvnivellerende gulvmasse ind under forarbejdningen.

  Rulle: 25 m, højde: 8 cm, tykkelse: 8 mm
   
 • Trinlydsdæmpning
  Schlüter-BEKOTEC-BTS er en 5 mm tyk trinlydsdæmpning af polyetylenskum med lukkede celler til at placere under BEKOTEC-EN. Ved at anvende BEKOTEC-BTS opnås en betydelig forbedring af trinlydsdæmpningen. Den kan anvendes, når den nødvendige højde til placering af et tilstrækkeligt tykt lag trinlydsdæmpning af polystyren eller mineraluld ikke er til stede.

  Rulle: 50 m, bredde: 1,0 m, tykkelse: 5 mm
   
 • Ekspansionsfugeprofil
  Schlüter-DILEX-DFP er en ekspansionsfugeprofil til montering i dørområdet for at undgå akustiske broer. Beklædningen på begge sider og den selvklæbende tape gør det muligt at lægge den lige.

  Længde: 1,00 m, højde: 60/80/100 mm, tykkelse: 10 mm
  Længde: 2,50 m, højde: 100 mm, tykkelse: 10 mm

Schlüter®-BEKOTEC-EN


image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image image

= nye produkter

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.  


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Få mere viden om keramik-klimagulve.