logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Anvendelse og funktion

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK er den sikre belægningsteknologi i form af et system til revnefrie og funktionelt pålidelige flydespartel/slidlag og varmeisoleringslag, med belægninger af keramik, natursten og andre belægningsmaterialer.

Systemet klæbes direkte på underlag med tilstrækkelig bæreevne - såsom beton, eksisterende cementgulve eller tagkonstruktioner af træ med fuldt vedhæftet fliselim. Fliseklæberen skal i henhold til producentens anvisninger være egnet til det pågældende underlag. Med hensyn til opvarmning skal underlaget kontrolleres for egnethed (bevægelsesfuger, kantbånd osv.).

Dette system er baseret på den knoppede monteringsplade BEKOTEC-EN 12 FK med bærevæv på bagsiden. knopperne på pladen BEKOTEC-EN 12 FK er placeret således, at cementgulvet får en minimumslagtykkelse på 20 mm mellem og 8 mm over knopperne. Knopperne er anbragt i en sådan afstand, at de systemrelaterede varmeledninger med en diameter på 10 mm kan klemmes ind i et mønster på 50 mm, med henblik på udarbejdelse af et varmeisoleringslag.

Gulvvarmen er nem at regulere, og med en energibesparende lav fremløbstemperatur, da det kun er en relativt lille flydespartel/slidlag (med et 8 mm dæklag ca. 40 kg/m² ≙ 20 l /m²), der skal opvarmes eller afkøles.

Det svind, der forekommer, når flydespartel/slidlaget hærder, opløses modulært i noppemønsteret. Spændinger som følge af den deformation, som svindet forårsager, kan således ikke virke på hele fladen. Det er derfor ikke nødvendigt med skin- og bevægelsesfuger. Når flydespartel/slidlaget kan betrædes, klæbes afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) på (calciumsulfatpudslag ≤ 2 CM-%). Derefter lægges keramikfliser eller naturstenplader direkte på med fliselim. Bevægelsesfuger i belægningslaget skal fremstilles med Schlüter-DILEX i de krævede afstande.

Revnefaste belægningsmaterialer, såsom parket eller gulvtæppe, lægges direkte på flydespartelen/slidlaget, når den belægningsspecifikke restfugtighed er nået.

Yderligere oplysninger kan findes i vores tekniske manual.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Forarbejdning

 1. Systemet Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK klæbes fast på et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne ved hjælp af bærevævet på bagsiden med fliselim på hele fladen. Underlaget skal være fri for bestanddele, som nedsætter klæbeevnen, og være fast og jævnt. Eventuelle udligningsforanstaltninger skal foretages inden lægning af BEKOTEC-EN 12 FK. Valget af det klæbemiddel, der skal anvendes til BEKOTEC-EN 12 FK, afhænger af underlagets type. Klæbemidlet skal hæfte på underlaget og fæstnes mekanisk i bærevævet på BEKOTEC-EN 12 FK. Ved de fleste underlag kan der anvendes en hydraulisk hærdende fliselim. Det skal kontrolleres, om materialerne er forenelige med hinanden. Fliseklæberen påføres underlaget med en tandspatel (6 x 6 mm anbefales). 
 2. Belægningskanterne på lodrette vægge eller monteringer skal afsluttes med det 8 mm tykke kantbånd Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Den selvklæbende foliefod, som er integreret i kantbåndet, er på undersiden forsynet med tape til fastgørelse. Kantbåndet trykkes ind mod væggen ved at klæbe det på underlaget, samt ved hjælp af støttefodens forspænding. Når den knoppede BEKOTEC-plade klæbes fast på klæbefoden, opstår der en forbindelse, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper flydende gulvcement ud under forarbejdningen.
 3. De knoppede plader BEKOTEC-EN 12 FK indlejres med bærevævet i det påførte klæbemiddel over hele arealet. Der skal tages hensyn til tørretiden. De knoppede plader BEKOTEC-EN 12 FK skal tilskæres helt nøjagtigt ved kanterne. BEKOTEC-pladerne sættes sammen ved, at de trykkes ind i hinanden, mens de overlapper hinanden med en række knopper (se foto). Med henblik på forenkling af rørføringen kan der i døråbnings- og fordelerområdet anvendes den glatte udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-ENFGK, som ved hjælp af bærevævet på bagsiden klæbes sammen med det jævne underlag med tilstrækkelig bæreevne. Med henblik på fastgørelse af de knoppede plader skal den medfølgende dobbeltklæbende tape klistres på udligningspladens overflade. Den selvklæbende rørklemliste Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 giver mulighed for en nøjagtig rørføring i dette område. 
 4. Med henblik på fremstilling af BEKOTEC-THERM-gulvvarmen kan de systemtilpassede varmerør med en diameter på 10 mm klemmes ind mellem de knopper, når fliseklæberen er hærdet. Rørafstandene vælges i overensstemmelse med den påkrævede varmeeffekt ved hjælp af BEKOTEC-varmeeffektdiagrammerne.
 5. Efterhånden som flydespartelen/slidlaget anbringes, tilføjes der frisk cementpuds af styrkeklasse CT-C25-F4, maks. F5 eller calciumsulfatpuds CA-C25-F4, maks. F5 med en minimumsoverdækning af flydespartlen/slidlaget på 8 mm (0-4 mm granulat anbefales) ind i den knoppede plade. Med henblik på højdeudligning kan lagtykkelsen øges til maks. 15 mm over knopperne. Der kan også anvendes egnede selvnivellerende CAF/CTF-gulvmasser med en tilsvarende specifikation. Der skal her tages hensyn til, hvilke systemer, der er tilladt til denne anvendelse. Bemærk: Afvigende gulvmasseegenskaber skal i hvert enkelt tilfælde aftales på forhånd med vores salgsafdeling. Hvis det skal forhindres, at trinlyden overføres mellem to rum, skal flydespartlen/slidlaget på dette sted adskilles ved hjælp af ekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Umiddelbart efter opnåelsen af en startstyrke, som tillader, at cementpudslaget kan betrædes, kan afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN  4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) pålimes under overholdelse af forarbejdningsanvisningerne i produktdataark 6.1 (også: 6.2 eller 6.4). Calciumsulfatpudslag kan belægges med afkoblingsmåtten, så snart der opnås en restfugtighed på ≤ 2 CM-%.
 7. Hjørnebevægelsesprofilen Schlüter-DILEX-EK hhv. -RF skal indbygges som en fleksibel kantfuge i området omkring gulv-/vægovergangen (se produktinformation 4.14). Den overskydende del af kantbåndet BEKOTEC-BRS 808 KSF skal skæres af inden.
 8. Ved brug af BEKOTEC-THERM-keramikklimagulvet som gulvvarme, kan den færdige belægningskonstruktion allerede opvarmes efter 7 dage. Begyndende ved 25 °C kan forløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur.
 9. Belægningsmaterialer, der ikke risikerer at revne (f.eks. parket, gulvtæppe eller plastbelægninger), påføres uden afkoblingsmåtte direkte på BEKOTEC- flydespartlen/slidlaget. Flydespartlen/slidlaget højde skal da tilpasses de pågældende materialetykkelser. Bemærk: Ud over de enkelte retningslinjer for forarbejdning skal flydespartlen/slidlaget tilladte restfugtigheder for det valgte belægningsmateriale overholdes. For detaljerede forarbejdningsanvisninger i forbindelse med ikke-keramiske overfladebelægninger henvises til den tekniske manual for Schlüter-BEKOTEC-THERM eller kontakt vores applikationsteknologiske salgsafdeling.
   

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Materiale

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK er fremstillet af en trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie med bærevæv og er velegnet i forbindelse med brug af konventionelle flydespartel/slidlag på cement- eller calciumsulfatbasis samt ved flydende gulvcement.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Oplysninger

Schlüter-BEKOTEC-EN 12  FK, -ENFGK og -BRS er råd resistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Før og under påføring af flydespartel eller slidlag skal den knoppede plade eventuelt beskyttes mod beskadigelser som følge af mekaniske påvirkninger, ved hjælp af egnede foranstaltninger, såsom udlægning af gangbrædder.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Produkter


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

1 plade (0,77m²) = mindste leveringsenhed

OBS:
Ved gulvbelægninger såsom tæppe, linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm støbelag.

INFO:
Inden udlægning af keramik eller natursten skal afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA limes på støbelaget. Udlægningen kan foretages, når støbelaget har opnået en tilstrækkelig bæreevne (calciumsulfatpudslag ≤ 2 % restfugtighed). Til monteringspladerne EN 12 FK skal kantbåndet BRS 808 KSF anvendes. Der skal tages højde for vores produktdatablade 6.1 og


Udligningspladen Schlüter- BEKOTEC-ENFGK skal anvendes før fordeler-units for at forenkle montering af varmerør i fordelerskabet. Med den medfølgende dobbeltklæbende tape (6m) er det muligt at fastgøre polystyrol-pladen på den noprede plade.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Nytteareal: 110 x 70 cm = m²


BEKOTEC-EN 12 FK

Fordele ved Schlüter®-BEKOTEC-systemet

 • Kvalitetsgaranti:
  Ved overholdelse af monteringsinstruktionerne og bestemmelsesmæssig anvendelse af belægningen tilbyder Schlüter-Systems en aftale om en 5-årig garantiperiode for belægningskonstruktionens brugsegnethed og intakthed.
 • Revnefast belægning:
  BEKOTEC-systemet er konstrueret således, at flydespartlen/slidlagets tvangsspændinger opløses modulært i knoppeplaldernes mønster. Det er ikke nødvendigt at montere armering.
 • Deformationsfri konstruktion:
  Belægningskonstruktionen, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, er i brugstilstanden fri for egenspændinger, således at det nærmest er udelukket, at der kan opstå deformationer i fladen. Dette gælder især for temperaturbelastninger, såsom ved varmeisoleringslag.
 • Pudslag uden fuger:
  Ekspansionsfuger i flydespartel/slidlag kan undværes, eftersom flydespartel/slidlag  i BEKOTEC-systemet mindsker de tvangsspændinger, der opstår, jævnt over hele fladen.
 • Bevægelsesfuger i fugemønsteret på flise- eller pladebelægningen:
  I forbindelse med BEKOTEC-systemet, kan fremstillingen af bevægelsesfugerne i forbindelse med lægningen af flise- eller pladebelægningen på det valgte fugemønster i belægningen tilpasses, da der ikke skal overtages nogen skillefuger fra flydespartlen/slidlaget i overbelægningen. Det er blot de generelle regler for opmåling af belægningsfelter, der skal overholdes
 • Kort byggetid:
  Et cementgulv, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, kan ved hjælp af afkoblingsmåtten belægges med keramik, natur- eller kunststen umiddelbart efter, at gulvet kan betrædes. Ved indbygning af gulvvarme kan gulvet allerede opvarmes 7 dage efter, at belægningen er færdiggjort.
 • Minimalt materialeforbrug:Ved et 8 mm pudslag er det kun nødvendigt med ca. 40 kg/m² ≙ 20 l /m² flydespartel/slidlag.

 • Gulvvarme med kort reaktionstid:En belægningskonstruktion, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, reagerer hurtigere på temperaturforandringer sammenlignet med gængse varmeisoleringslag, eftersom den masse, som skal nedkøles eller opvarmes, alt efter udførelsen er betydeligt mindre. Gulvvarmen kan derfor anvendes ved lave temperaturer med henblik på energibesparelse

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Tekniske data

 1. Noppestørrelse: ca. 44 mm
  Udlægningsafstand: 50, 100, 150 mm ...
  Systemegne varmerør: ø 10 mm
  Knopperne har en underskæring, således at varmerør holdes sikkert uden rørholdere.
 2. Sammensætning: 
  De knoppede plader sættes sammen ved, at de overlappes med en knoppe række og sættes ind i hinanden.
 3. Nytteareal: 1,1 x 0,7 m = 0,77 m²
  Pladehøjde: 12 mm
 4. Emballage: 10 stk./kasse = 7,7 m²
  Kassens størrelse er ca. 
  1160 x 800 x 80 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Supplerende systemprodukter

 • Udligningsplade: 

Udligningspladen Schlüter-BEKOTEC-ENF GK limes sammen med det belastningsbærende gulv i døråbnings- og varmekredsfordelerområdet for at forenkle tilslutning og minimere spild ved tilskæring på disse steder. Den består af et glat polystyren-foliemateriale. Den knoppede plade kan eventuelt fastgøres med den dobbeltklæbende tape BEKOTEC-BTZDK66, som yderligere er klistret på udligningspladen. 
Mål: 1100 x 700 mm

 • Rørklemliste:

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 er en rørklemliste til sikker føring af rørene på udligningspladen. Klemlisten er selvklæbende, så den kan fastgøres på udligningspladen.
Længde: 80 cm

 • Dobbeltklæbende tape:

Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 er en dobbeltklæbende tape til fastgørelse af den knoppede plade på udligningspladen, og om nødvendigt på underlaget. 
Rulle: 66 m, højde: 30 mm, tykkelse: 1 mm

 • Kantbånd med foliefod:

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF er et kantbånd af polyetylen-celleplast med lukkede celler, forsynet med en klæbefod, som på over- og undersiden er forsynet med tape til fastgørelse. Kantbåndet trykkes ind mod væggen ved at klæbe det på underlaget, samt ved hjælp af støttefodens forspænding. Når den knoppede BEKOTEC-plade anbringes oven på klæbefoden, opstår der en sammenføjning, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper selvnivellerende gulvmasse ud under forarbejdningen.
Rulle: 25 m, højde: 8 cm, tykkelse: 8 mm

 • Ekspansionsfugeprofil:

Schlüter-DILEX-DFP er en ekspansionsfugeprofil til montering i dørområdet for at undgå akustiske broer. Beklædningen på begge sider, og den selvklæbende tape, gør det muligt at lægge den lige.
Længde: 1,00 m, højde: 60/80/100 mm, tykkelse: 10 mm
Længde: 2,50 m, højde: 100 mm, tykkelse: 10 mm
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.  


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Få mere viden om keramik-klimagulve.