logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Anvendelse og funktion

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK er den sikre belægningsteknologi i form af et system til revnefrie og funktionelt pålidelige pudslag og varmeisoleringslag med belægninger af keramik, natursten og andre belægningsmaterialer.

Systemet klæbes direkte på underlag med tilstrækkelig bæreevne – såsom beton, eksisterende cementgulve eller gulvkonstruktioner af træ. Fliseklæberen skal i henhold til producentens anvisninger være egnet til det pågældende underlag. Med hensyn til opvarmning skal underlaget kontrolleres for egnethed (bevægelsesfuger, kantbånd osv.).

Dette system er baseret på den knoppede monteringsplade BEKOTEC-EN 12 FK med filt på bagsiden. Den knoppede monteringsplade klæbes direkte på et egnet underlag med tilstrækkelig bæreevne. Knopperne på pladen BEKOTEC-EN 12 FK er placeret således, at cementgulvet får en minimumslagtykkelse på max. 25 mm og min. 8 mm over knopperne. Knopperne er anbragt i en sådan afstand, at de systemrelaterede varmeledninger med en diameter på 10 mm kan klemmes ind i et mønster på 50 mm med henblik på udarbejdelse af et varmeisoleringslag.

Gulvvarmen er nem at regulere og med en energibesparende lav fremløbstemperatur, da det kun er en relativt lille dæklag (med et 8 mm dæklag ca. 40 kg/m² ≙ 20 l / m²), der skal opvarmes eller afkøles.

Det svind, der forekommer, når pudslaget hærder, opløses modulært i i knoppemønsteret. Spændinger som følge af den deformation, som svindet forårsager, kan således ikke virke på hele fladen. Det er derfor ikke nødvendigt med  bevægelsesfuger. Når cementpudsen kan betrædes, klæbes afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) på (calciumsulfatpudslag ≤ 2 CM-%). Derefter lægges keramikfliser eller naturstenplader direkte på. Bevægelsesfuger i belægningslaget skal fremstilles med Schlüter-DILEX i de krævede afstande.

Revnefaste belægningsmaterialer såsom parket eller gulvtæppe lægges direkte på pudslaget, når den belægningsspecifikke restfugtighed er nået.

Yderligere oplysninger kan findes i vores tekniske manual.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Forarbejdning

 1. Systemet Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK klæbes fast på et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne ved hjælp af bærevævet på bagsiden efter tyndlagsmetoden. Underlaget skal være fri for bestanddele, som nedsætter klæbeevnen, og være fast og jævnt. Eventuelle udligningsforanstaltninger skal foretages inden lægning af BEKOTEC-EN 12 FK. Valget af det klæbemiddel, der skal anvendes til BEKOTEC-EN 12 FK, afhænger af underlagets type. Klæbemidlet skal hæfte på underlaget og fæstnes mekanisk i bærevævet på BEKOTEC-EN 12 FK. Ved de fleste underlag kan der anvendes hydraulisk hærdende tyndlagsmørtel. Det skal kontrolleres, om materialerne er forenelige med hinanden. Fliseklæberen påføres underlaget med en tandspatel (6 x 6 mm anbefales).
   
 2. Belægningskanterne på lodrette vægge eller monteringer skal afsluttes med det 8 mm tykke kantbånd Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Den selvklæbende foliefod, som er integreret i kantbåndet, er på undersiden forsynet med tape til fastgørelse. Kantbåndet trykkes ind mod væggen ved at klæbe det på underlaget, samt ved hjælp af støttefodens forspænding. Når den noprede BEKOTEC- plade klæbes fast på klæbefoden, opstår der en forbindelse, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper flydende gulvcement ud under forarbejdningen.
   
 3. De noprede plader BEKOTEC-EN 12 FK indlejres med bærevævet i det påførte klæbemiddel over hele arealet. Der skal tages hensyn til tørretiden. De noprede plader BEKOTEC-EN 12 FK skal tilskæres helt nøjagtigt ved kanterne. BEKOTEC-pladerne sættes sammen ved, at de trykkes de ind i hinanden, mens de overlapper hinanden med en række nopper (se foto). Med henblik på forenkling af rørføringen kan der i døråbnings- og fordelerområdet anvendes den glatte udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-EN FGK, som ved hjælp af bærevævet på bagsiden klæbes sammen med det jævne underlag med tilstrækkelig bæreevne. Med henblik på fastgørelse af de noprede plader skal den medfølgende dobbeltklæbende tape klistres på udligningspladens overflade. Den selvklæbende rørklemliste Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 giver mulighed for en nøjagtig rørføring i dette område.
   
 4. Med henblik på fremstilling af BEKOTEC-THERM-gulvvarmen kan de systemtilpassede varmerør med en diameter på 10 mm klemmes ind mellem de underskårne nopper, når fliseklæberen er hærdet. Rørafstandene vælges i overensstemmelse med den påkrævede varmeeffekt ved hjælp af BEKOTEC-varmeeffektdiagrammerne.
   
 5. Efterhånden som pudslaget anbringes, tilføjes der frisk cementpuds af styrkeklasse CT-C25-F4, maks. F5 eller calciumsulfatpuds CA-C25-F4, maks. F5 med en minimumsoverdækning af pudslaget på 8 mm i den noprede plade. Med henblik på højdeudligning kan lagtykkelsen øges til maks. 15 mm over nopperne. Der kan også anvendes egnede flydende CAF/CTF-gulvcement med en tilsvarende specifikation. Der skal her tages hensyn til de systemer, som er tilladt til denne anvendelse. Bemærk: Afvigende gulvmasseegenskaber skal i hvert enkelt tilfælde aftales på forhånd med vores salgsafdeling. Hvis det skal forhindres, at trinlyden overføres mellem to rum, skal pudslaget på dette sted adskilles ved hjælp af ekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-DFP.
   
 6. Umiddelbart efter opnåelsen af en startstyrke, som tillader, at cementpudslaget kan betrædes, kan afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) pålimes under overholdelse af forarbejdningsanvisningerne i produktdataark 6.1 (også: 6.2 eller 6.4). Calciumsulfatpudslag kan belægges med afkoblingsmåtten, så snart der opnås en restfugtighed på ≤ 2 CM-%.
   
 7. På oversiden af afkoblingsmåtten kan der umiddelbart derefter udlægges en keramisk eller naturstensbelægning efter tyndlagsmetoden. Belægningen skal oven over afkoblingsmåtten opdeles i felter ved hjælp af bevægelsesfuger i henhold til gældende regler. Til fremstilling af bevægelsesfugerne anvendes profilerne Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS eller -AKWS (se produktinformation 4.6 - 4.8 og 4.18).
   
 8. Hjørnebevægelsesprofilen Schlüter-DILEX-EK hhv. -RF skal indbygges som en fleksibel kantfuge i området omkring gulv-/vægovergangen (se produktinformation 4.14). Den overskydende del af kantbåndet BEKOTEC-BRS 808 KSF skal skæres af inden.
   
 9. Ved brug af BEKOTEC-THERM-keramikklimagulvet som gulvvarme kan den færdige belægningskonstruktion allerede opvarmes efter 7 dage. Begyndende ved 25 °C kan forløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur.
   
 10. Belægningsmaterialer, der ikke risikerer at revne (f.eks. parket, gulvtæppe eller plastbelægninger), påføres direkte på BEKOTEC-pudslaget uden afkoblingsmåtte. Pudslagets højde skal da tilpasses de pågældende materialetykkelser. Ud over de enkelte retningslinjer for forarbejdning skal pudslagets tilladte restfugtigheder for det valgte belægningsmateriale overholdes.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Materiale

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK er fremstillet af en trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie med bærevæv og er velegnet i forbindelse med brug af konventionelle pudslag på cement- eller calciumsulfatbasis samt ved flydende gulvcement.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Oplysninger

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK, -EN FGK og -BRS er rådresistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Før og under påføring af pudslaget skal den noprede plade eventuelt beskyttes mod beskadigelser som følge af mekaniske påvirkninger, ved hjælp af egnede foranstaltninger, som f.eks. udlægning af gangbrædder.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Produkter


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

OBS:
Ved gulvbelægninger såsom tæppe, linoleum, vinyl og lignende kræves min 15 mm.

INFO:
Inden udlægning af keramik eller natursten skal afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA limes på pudslaget. Udlægningen kan foretages, når pudslaget har opnået en tilstrækkelig bæreevne (calciumsulfatpudslag ≤ 2 % restfugtighed). Til monteringspladerne EN 12 FK skal kantbåndet BRS 808 KSF anvendes. Der skal tages højde for vores produktdatablade 6.1 og


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK


BEKOTEC-EN 12 FK

Fordele ved Schlüter®-BEKOTEC-systemet

 • Kvalitetsgaranti:
  Ved overholdelse af monteringsinstruktionerne og bestemmelsesmæssig anvendelse af belægningen tilbyder Schlüter-Systems en aftale om en 5-årig garantiperiode for belægningskonstruktionens brugsegnethed og intakthed.
   
 • Revnefast belægning:
  BEKOTEC-systemet er konstrueret således, at pudslagets tvangsspændinger opløses modulært i noppepladens mønster. Det er ikke nødvendigt at montere en konstruktiv armering.
   
 • Deformationsfri konstruktion:
  Belægningskonstruktionen, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, er i brugstilstanden fri for egenspændinger, således at det nærmest er udelukket, at der kan opstå deformationer i fladen. Dette gælder især for temperaturbelastninger såsom ved varmeisoleringslag.
   
 • Pudslag uden fuger:
  Ekspansionsfuger i pudslaget kan undværes, eftersom pudslaget i BEKOTEC-systemet mindsker de tvangsspændinger, der opstår, jævnt over hele fladen.
   
 • Bevægelsesfuger i fugemønsteret på flise- eller pladebelægningen:
  I forbindelse med BEKOTEC-systemet kan fremstillingen af bevægelsesfugerne i forbindelse med lægningen af flise- eller pladebelægningen på det valgte fugemønster i belægningen tilpasses, da der ikke skal overtages nogen skillefuger fra pudslaget i overbelægningen. Det er blot de generelle regler for opmåling af belægningsfelter, der skal overholdes.
   
 • Kort byggetid:
  Et pudslag, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, kan ved hjælp af afkoblingsmåtten belægges med keramik, natur- eller kunststen umiddelbart efter, at gulvet kan betrædes. Ved indbygning af gulvvarme kan gulvet allerede opvarmes 7 dage efter, at belægningen er færdiggjort.
   
 • Minimalt materialeforbrug:
  Ved et 8 mm pudslag er det kun nødvendigt med ca. 40 kg/m² ≙ 20 l /m² pudsmasse.

 • Gulvvarme med kort reaktionstid:
  En belægningskonstruktion, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, reagerer hurtigere på temperaturforandringer sammenlignet med gængse cementgulve med gulvvarme, eftersom den masse, som skal nedkøles eller opvarmes, alt efter udførelsen er betydeligt mindre. Gulvvarmen kan derfor anvendes ved lave temperaturer med henblik på strømbesparelse.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Tekniske data

 1. Knoppestørrelse: ca. 44 mm
  Udlægningsafstand: 50, 100, 150 mm
  ...
  Systemegne varmerør: ø 10 mm
  Knopperne har en underskæring, således at varmerør holdes sikkert uden rørholdere.
   
 2. Sammensætning:
  De noprede plader sættes sammen ved, at de overlappes med en nopperække og sættes ind i hinanden.
   
 3. Nytteareal: 1,1 x 0,7 m = 0,77 m²
  Pladehøjde: 12 mm
   
 4. Emballage: 10 stk./kasse = 7,7 m²
  Kassens størrelse er ca. 1160 x 800 x 80 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Supplerende systemprodukter

 • Udligningsplade
  Udligningspladen Schlüter-BEKOTEC-ENF GK limes sammen med det belastningsbærende gulv i døråbnings- og varmekredsfordelerområdet for at forenkle tilslutning og minimere spild ved tilskæring på disse steder. Den består af et glat polystyren-foliemateriale. Den noprede plade kan eventuelt fastgøres med den dobbeltklæbende tape BEKOTEC-BTZ-DK66, som yderligere er klistret på udligningspladen.

  Mål: 1100 x 700 mm
   
 • Rørklemliste
  Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 er en rørklemliste til sikker føring af rørene på udligningspladen. Klemlisten er selvklæbende, så den kan fastgøres på udligningspladen.

  Længde: 80 cm
   
 • Dobbeltklæbende tape
  Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 er en dobbeltklæbende tape til fastgørelse af den noprede plade på udligningspladen og om nødvendigt på underlaget.

  Rulle: 66 m, højde: 30 mm, tykkelse: 1 mm
   
 • Kantbånd med foliefod
  Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF er et kantbånd af polyetylen-celleplast med lukkede celler, udstyret med en klæbefod, som på over- og undersiden er forsynet med tape til fastgørelse. Kantbåndet trykkes ind mod væggen ved at klæbe det på underlaget, samt ved hjælp af støttefodens forspænding. Når den noprede plade BEKOTEC anbringes oven på klæbefoden, opstår der en sammenføjning, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper flydende gulvcement ud under forarbejdningen.

  Rulle: 25 m, højde: 8 cm, tykkelse: 8 mm
   
 • Ekspansionsfugeprofil

Schlüter-DILEX-DFP er en ekspansionsfugeprofil til montering i dørområdet, for at undgå akustiske broer. Beklædningen på begge sider og den selvklæbende tape gør det muligt at lægge den lige.

Længde: 1,00 m, højde: 60/80/100 mm, tykkelse: 10 mm
Længde: 2,50 m, højde: 100 mm, tykkelse: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK


image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image image

= nye produkter

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.  


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Få mere viden om keramik-klimagulve.