close cookiebox

Schlüters internetsider anvender cookies

Der benyttes cookies i denne e-mail for at gøre det muligt for dig at få en bedre online-oplevelse. Hvis du ikke ændrer dine cookie-indstillinger, går Schlüter ud fra, at du er indforstået med, at der sættes cookies i e-mailene til dig. Du kan altid ændre cookie-indstillingerne i din browser. Yderligere informationer

logo

Kolofon

Dette websted er et informationstilbud fra

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn/Tyskland

Telefon:+ 49 23719710
Telefax:+ 49 2371971111
E-mail: info@schlueter.de

adm. direktør: Werner Schlüter
underretten i Iserlohn . HRA-nr. 2099
ILN 40 1183200 000 3


Ansvarlig for indholdet

Indholdet er udarbejdet med største omhu. Vi kan dog ikke påtage os nogen garanti for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet.

Som tjenesteudbyder er vi ifølge § 7, stk. 1 i tysk lov om telemedier ansvarlige for eget stof på disse sider ifølge de almindelige lovbestemmelser. Ifølge §§ 8-10 i denne lov er vi dog som tjenesteudbydere ikke forpligtet til at overvåge fremsendte eller lagrede fremmede informationer eller efterforske forhold, der giver mistanke om et ulovligt forhold. Forpligtelser til at fjerne eller spærre for brugen af informationer ifølge de almindelige love berøres ikke heraf. Ansvar i relation hertil kan dog først gøres gældende fra det tidspunkt at regne, hvor der fås kendskab til en konkret retskrænkelse. Hvis vi skulle få kendskab til relevante retskrænkelser, vil vi fjerne sådant indhold omgående.


Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websteder for tredjemand, hvis indhold vi ikke kan øve indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os nogen garanti for sådant fremmed indhold. For indholdet på de sider, der er links til, er det altid de pågældende siders udbyder eller operatør, der er ansvarlig. De sider, der indgår i links, er på det tidspunkt, hvor linket etableres, blevet tjekket for evt. retskrænkelser. Retsstridigt indhold sås ikke at foreligge på tidspunktet for linkets etablering. Der vil dog ikke med rimelighed kunne forlanges nogen permanent indholdsmæssig kontrol af de sider, der er links til, uden konkrete holdepunkter for en retskrænkelse. Ved kendskab til retskrænkelser vil vi straks fjerne sådanne links.


Ophavsret

Det stof og de værker, som sidens operatører har udarbejdet på disse sider, er underlagt tysk ophavsret. Bidrag fra tredjemand er markeret som sådanne. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, udbredelse og enhver form for udnyttelse uden for ophavsrettens grænser forudsætter skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Download og kopiering af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

Operatørerne af denne side bestræber sig på til hver en tid enten at respektere andres ophavsrettigheder eller ty til selvproducerede værker, der ikke er underlagt licens.


Registersikkerhed

Det stof og de værker, som sidens operatører har udarbejdet på disse sider, er underlagt tysk ophavsret. Bidrag fra tredjemand er markeret som sådanne. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, udbredelse og enhver form for udnyttelse uden for ophavsrettens grænser forudsætter skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Download og kopiering af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

Operatørerne af denne side bestræber sig på til hver en tid enten at respektere andres ophavsrettigheder eller ty til selvproducerede værker, der ikke er underlagt licens.


Registersikkerhed

For så vidt der på vores sider registreres personrelaterede data (f.eks. navn, adresse eller e-mail-adresser), sker dette så vidt muligt altid på frivillig basis. Brug af tilbud og tjenester kan så vidt muligt altid ske uden at oplyse personrelaterede data.

Vi skal henvise til, at dataoverførsel på internet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan indebære en sikkerhedsmæssig risiko. Der kan ikke ydes nogen perfekt beskyttelse mod, at tredjemand skaffer sig adgang til sådanne data.

Der tages hermed udtrykkeligt til genmæle mod tredjemands brug af kontaktdata, der er offentliggjort inden for rammerne af kolofonforpligtelsen, til at fremsende reklame- og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt måtte være rekvireret. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retlige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformationer, f.eks. i form af spam.


Registrering og behandling af personrelaterede data

Personrelaterede data registreres kun, hvis De meddeler os disse på eget initiativ, f.eks. med henblik på rekvirering af materiale.

Deres registreringsdata behandles under forudsætning af Deres samtykke i reklame- og markedsforskningsøjemed samt med henblik på behovsorienteret udformning af elektroniske tjenester.


Brug og videregivelse af personrelaterede data

De personrelaterede data, der er registreret inden for rammerne af websiderne for Schlüter-Systems KG, bruges uden Deres samtykke kun til at behandle Deres forespørgsler. I øvrigt sker der ikke nogen videregivelse til andre uvedkommende.

Deres samtykke til brug af data kan De selvfølgelig til hver en tid tilbagekalde med virkning for fremtiden.


Samtykke til brug af cookies

"Schlüter-Systems KG aktiverer cookies i forbindelse med Deres besøg på vores websider. De kan selv bestemme over indsatsen af og omfanget af cookies i kraft af Deres computerindstilling (i reglen på en Internet-browser, f.eks. Internet Explorer).

Vi går ud fra, at De er indforstået med aktivering af cookies, hvis Deres browser tillader dette. Hvad angår registersikkerhed, henviser vi til kapitlet om registersikkerhed.


Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (""Google"") Google Analytics bruger såkaldte ""cookies"", tekstfiler, der gemmes på Deres computer og gør det muligt at analysere Deres brug af webstedet.

De informationer om Deres brug af dette websted (inkl. Deres IP-adresse), som cookies giver, overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google vil bruge disse informationer til at evaluere Deres brug af webstedet, til at sammenstille rapporter om webstedaktiviteterne til webstedoperatørerne og til at levere yderligere tjenesteydelser i forbindelse med brugen af websteder og internet. Google vil også i givet fald overføre disse informationer til tredjemand, for så vidt dette måtte være lovhjemlet eller for så vidt tredjemand behandler disse data på vegne af Google. Google vil ikke under nogen omstændigheder bringe Deres IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google.

De kan forhindre installation af cookies ved at indstille Deres browser-software tilsvarende; vi skal dog henvise til, at De i så fald evt. ikke vil kunne gøre brug af samtlige dette websteds funktioner i fuldt omfang. Ved at bruge dette websted accepterer De, at Google behandler de om Dem registrerede data på den ovenfor beskrevne måde og i det ovenfor betegnede øjemed
Tilladt brug af indholdet
Ved Deres brug heraf skal tredjemands ophavs-, navne- og mærkerettigheder samt øvrige beskyttede rettigheder respekteres. Beskyttet er f.eks. samtlige websider for Schlüter-Systems KG inkl. viste billeder og mærker såsom ""Schlüter®-DITRA"".

Disse websteder samt vilkårene for brug heraf skal ikke forstås på den måde, at der er blevet givet en licens eller en anden form for ret til beskyttede rettigheder for  Schlüter-Systems KG. De forpligter Dem til at undlade enhver form for misbrug af indholdet.


Links til siderne for Schlüter-Systems KG

Anbringelse af hyperlinks på startsiden for Schlüter-Systems-websider såsom www.schlueter-systems.dk er tilladt, hvis

linket medfører en fuldstændig ny indlæsning af den side, som der henvises til, uden at målsiden indsættes i en ramme (frame), Schlüter-Systems KG inden for 24 timer efter anbringelse af linket underrettes ved e-mail til adressen press@schlueter.de, det i forbindelse med udformningen af det pågældende hyperlink tydeliggøres, at der er tale om et sådant / der på den henvisende side enten bruges ordet ""Link til Schlüter-Systems"" eller overskriften på den tilsvarende side hos Schlüter-Systems KG, som der skal henvises til, i forbindelse med ordet ""Link til Schlüter-Systems"", eller linket markeres ved det aktuelle logo for Schlüter-Systems. Herfra afvigende links forudsætter samtykke fra Schlüter-Systems KG forud for anbringelsen. Schlüter-Systems KG forbeholder sig ret til at forbyde anbringelse af links, selvom ovennævnte forpligtelser måtte være overholdt.

Kontaktperson Danmark

Johnny Meter
Tlf.: +45 4024 8575

image

Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?