close cookiebox

Schlüters internetsider anvender cookies

Der benyttes cookies i denne e-mail for at gøre det muligt for dig at få en bedre online-oplevelse. Hvis du ikke ændrer dine cookie-indstillinger, går Schlüter ud fra, at du er indforstået med, at der sættes cookies i e-mailene til dig. Du kan altid ændre cookie-indstillingerne i din browser. Yderligere informationer

logo

Databeskyttelseserklæring for Schlüter-Systems KG's hjemmeside

Databeskyttelseserklæring iht. art. 13, 14 og 21 i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) for Schlüter-Systems KG's hjemmeside

1. Generelt

Vi, Schlüter-Systems KG, tager det meget alvorligt at beskytte dine persondata og de lovmæssige forpligtelser, som tjener denne beskyttelse. De lovmæssige bestemmelser kræver omfattende gennemsigtighed om behandlingen af persondata. Behandlingen er kun verificerbar for dig som pågældende person, hvis du er tilstrækkeligt informeret om formålet med, samt betydningen og omfanget af behandlingen. Vores databeskyttelseserklæring forklarer dig derfor udførligt, hvilke såkaldte persondata (se definition nedenfor, punkt 2.1) vi behandler, når du benytter hjemmesiden https://www.schlueter.de og alle andre websider, som henviser hertil (se definition nedenfor, punkt 2). 2) werden.

Dataansvarlig iht. EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) samt øvrige forskrifter om databeskyttelse er

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

Tlf.: 49 2371 971-0
Fax: 49 2371 971-111

E-mail: info@schlueter.de
Hjemmeside: https://www.schlueter.de/index.aspx

I det følgende benævnt "dataansvarlig" eller "vi".

Databeskyttelsesansvarlig:

E-mail: datenschutz@schluter.de

I det følgende benævnt "databeskyttelsesansvarlig".

Vær som bruger af hjemmesiden https://www.schlueter.de opmærksom på, at du via links på vores hjemmeside kan komme ind på andre websider, som ikke drives af os, men af tredjeparter. Disse links markeres enten entydigt af os eller er synlige på grund af et skift i din browsers adressebjælke. På disse websider, som drives af tredjeparter, er vi ikke ansvarlige for overholdelse af databeskyttelsesbestemmelser eller sikker omgang med dine persondata.

2. Definitioner

2.1. Fra GDPR

Denne databeskyttelseserklæring anvender begreberne fra lovteksten i GDPR. Begrebsbestemmelserne (art. 4 i GDPR) kan du f.eks. se på https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2.2. Cookies

Cookies er tekstfiler, som en hjemmeside lagrer eller udlæser på din enhed. De indeholder kombinationer af bogstaver og tal for f.eks. at genkende brugeren og dennes indstillinger ved næste forbindelse til den hjemmeside, som indstiller cookien, for at gøre det muligt at forblive logget ind på en kundekonto eller for statistisk at analysere en bestemt brugeradfærd.

3. Generelle oplysninger om databehandling

Vi behandler kun persondata, såfremt dette er lovmæssigt tilladt. Videregivelse af persondata sker udelukkende i de nedenfor beskrevne tilfælde (se punkt 4).

Persondata slettes eller beskyttes ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger (f.eks. pseudonymisering, kryptering), så snart formålet med behandlingen bortfalder. Dette sker også, hvis en foreskrevet lagringsperiode udløber, medmindre yderligere lagring af persondata er nødvendig for at afslutte eller opfylde aftalen.

Såfremt vi ikke er lovmæssigt forpligtet til længere lagring eller videregivelse til tredjeparter (herunder især retshåndhævende myndigheder), afhænger beslutningen om, hvilke persondata vi indsamler, hvor længe de lagres, og i hvilket omfang de evt. skal offentliggøres, af de funktioner, du benytter på hjemmesiden i de enkelte tilfælde.

4. Databehandling i forbindelse med brugen af hjemmesiden

Brugen af hjemmesiden og dens funktioner kræver regelmæssigt behandling af bestemte persondata.

4.1 Anvendelse af information på hjemmesiden

Når du går ind på vores hjemmeside og benytter den rent informativt, dvs. uden anvendelse af ekstrafunktioner såsom kontaktformular eller social media-plugins, indsamler vi automatisk persondata. I den forbindelse er der tale om følgende oplysninger: IP-adresse på din enhed samt dato og klokkeslæt for hentning af hjemmesiden. Disse oplysninger sendes fra din browser, såfremt du ikke har konfigureret den således, at videregivelse af oplysninger blokeres. For at garantere sikkerheden af vores informationssystemer har vi brug for en del af IP-adressen. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dog anonymiseres din IP-adresse af os umiddelbart efter indsamlingen, idet de sidste tre cifre af IP-adressen slettes. Derefter er det ikke længere muligt at indordne IP-adressen under dig.

4.2. Google Web Fonts

Når du går ind på vores hjemmeside, downloades såkaldte web fonts for at sikre en ensartet visning af fonten. Disse indhold stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Når du går ind på vores hjemmeside, indlæser din browser de nødvendige web fonts i din browsercache for at vise tekster og fonte korrekt. Til dette formål skal den browser, som du anvender, have forbindelse med serverne hos Google. Hermed får Google besked om, at vores hjemmeside er hentet via din IP-adresse.

Brugen af Google Web Fonts sker med det formål at sikre en ensartet og behagelig visning af vores hjemmeside. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dataoverførslen til USA sker iht. Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 (EU-US Privacy Shield).

Din IP-adresse indsamles af os for at kunne sende den til Google. Hvis din browser ikke understøtter web fonts, eller du deaktiverer denne funktion, sker der ingen dataoverførsel.

Du finder yderligere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq. Du finder databeskyttelseserklæringen fra Google på https://www.google.com/policies/privacy/.

4.8. Webanalysetjeneste: Google Analytics

Når du går ind på vores hjemmeside, indlæses tjenesten Google Analytics med henblik på statistisk analyse af brugen af hjemmesiden. Denne tjeneste stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). I den forbindelse sikrer vi med anvendelse af udvidelsen "anonymizeIp()", at Google Analytics kun overfører en forkortet version af din IP-adresse til Google. Google Analytics anvender cookies, som lagres på din enhed, såfremt du ikke har blokeret anvendelse af cookies i din browser, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som cookien genererer om din anvendelse af denne hjemmeside, overføres til Google i USA og lagres der.

Brugen af Google Analytics sker med det formål at sikre en passende udformning og økonomisk optimering af vores hjemmeside. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Derudover har vi indgået en ordrebehandlingsaftale med Google og implementerer med brugen af Google Analytics fuldt ud de strenge regler fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder. Dataoverførslen til USA sker iht. Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 (EU-US Privacy Shield).

Din IP-adresse indsamles af os og anonymiseres derefter for at gøre det muligt at sende den til Google. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er også muligt at benytte vores hjemmeside uden at stille disse til rådighed. Du kan forhindre, at disse persondata stilles til rådighed, ved at installere en add-on på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du finder yderligere oplysninger om Google Analytics på http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics. Du finder databeskyttelseserklæringen fra Google på https://www.google.com/policies/privacy/.

4.9. Funktioner: Kontaktformular/kontakt pr. e-mail

Når du benytter kontaktformularen på vores hjemmeside eller skriver en e-mail til os, behandler vi dine deri angivne persondata. Disse oplysninger sendes fra din browser eller e-mail client og lagres i vores informationssystemer. Behandlingen af disse persondata er nødvendig for at besvare din forespørgsel. Derudover lagres din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for kontaktforespørgslen, når du sender os en e-mail.

Formålet med databehandlingen er at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden af vores informationssystemer.

Disse behandlinger er retmæssige, fordi du med afsendelse af kontaktformularen giver os dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR , og fordi besvarelsen af din forespørgsel udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Persondataene lagres, så længe dette er nødvendigt for at besvare din forespørgsel. Hvis din forespørgsel senere medfører indgåelse af en aftale, sker lagringen i stedet, så længe dette er nødvendigt for at foretage foranstaltninger forud for aftalen eller for at opfylde aftalen. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Der sker ingen videregivelse af data til tredjeparter. Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at benytte kontaktformularen, få tilsendt produktinformation eller sende en e-mail uden at stille disse til rådighed.

4.10. Funktioner: Anmodning om reklamemateriale eller tilbud

På vores hjemmeside kan du anmode om individuelle tilbud på vores produkter eller få tilsendt reklamemateriale. Hvis du gør dette, sendes de persondata, som du meddeler ved anmodningen, fra din browser til os og lagres i vores informationssystemer. Hvis du allerede er kunde hos os, rækker det at angive dit kundenummer og din e-mailadresse, hvorefter vi derudover anvender persondataene fra din kundekonto. Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for forespørgslen.

Formålet med behandlingen af de persondata, som du indtaster, er at udarbejde og sende det individuelle tilbud eller at sende reklamematerialet. Denne behandling er retmæssig, fordi du har givet os dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Formålet med lagringen af din IP-adresse og tidspunktet for anmodningen er at garantere sikkerheden af vores informationssystemer. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

De persondata, som du meddeler os, lagres, så længe dette er nødvendigt for at sende reklamematerialet eller udarbejde tilbuddet eller, hvis der indgås en aftale, for at opfylde aftalen. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Videregivelse af data sker kun, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde aftalen (f.eks. til transportvirksomheder). Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at sende reklamemateriale eller udarbejde tilbud uden at stille disse til rådighed.

4.11. Funktioner: Tilmelding til seminarer

På vores hjemmeside kan du under Schlüter-Workbox tilmelde dig seminarer, som gennemføres af os. Hvis du gør dette, sendes de persondata, som du meddeler ved anmodningen, fra din browser til os og lagres i vores informationssystemer. Hvis du allerede er kunde hos os, rækker det at angive dit kundenummer og din e-mailadresse, hvorefter vi derudover anvender persondataene fra din kundekonto. Desuden lagres din IP-adresse og tidspunktet for forespørgslen.

Formålet med behandlingen af de persondata, som du indtaster, er at forberede og gennemføre det seminar, som du ønsker at deltage i. Denne behandling er retmæssig, fordi du har givet os dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR, og fordi det er nødvendigt for at opfylde aftalen iht. art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Formålet med lagringen af din IP-adresse og tidspunktet for tilmeldingen er at garantere sikkerheden af vores informationssystemer. Heri ligger samtidig vores berettigede interesse, hvorfor behandlingen er tilladt iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

De persondata, som du meddeler os, lagres, indtil seminaret er gennemført. Vi sammenfører ikke disse persondata med andre datakilder. Videregivelse af data til tredjeparter sker kun for at gennemføre seminaret (f.eks. hotelbooking efter ønske fra seminardeltageren). Videregivelse til et tredjeland eller en international organisation er ikke planlagt. Du er ikke forpligtet til at stille disse persondata til rådighed, det er dog ikke muligt at sende reklamemateriale eller udarbejde tilbud uden at stille disse til rådighed.

5. Den pågældendes rettigheder

Du har som pågældende person ret til oplysning iht. art. 15 i GDPR, ret til berigtigelse iht. art. 16 i GDPR, ret til sletning iht. art. 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling iht. art. 18 i GDPR samt ret til dataportabilitet iht. art. 20 i GDPR. I forbindelse med retten til oplysning og retten til sletning gælder begrænsningerne fra §§ 34, 35 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG). Derudover eksisterer der en klagemulighed hos en datatilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR i forbindelse med § 19 i den tyske databeskyttelseslov BDSG).

6. Automatiserede beslutninger i de enkelte tilfælde, inkl. profilering

Automatiserede beslutninger i de enkelte tilfælde, inkl. profilering, finder ikke sted.

7. Den dataansvarliges underretningspligt

Vi meddeler alle modtagere, som har fået videregivet dine persondata, om enhver berigtigelse eller sletning af persondataene eller om en begrænsning af behandlingen iht. art. 16, art. 17, stk. 1, og art. 18 i GDPR, medmindre meddelelsen er umulig eller forbundet med en uforholdsmæssig indsats.

Vi orienterer dig om modtagerne, såfremt du forlanger dette.

8. Indsigelsesret

Du har, såfremt der foreligger grunde, som vedrører din særlige situation, til enhver tid ret til at fremsætte indsigelse mod behandling af dine persondata, som sker iht. art. 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Hvis persondata behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at fremsætte indsigelse mod behandling af dine persondata med en sådan reklame som formål.

9. Ret til tilbagekaldelse af samtykke til behandling af persondata

Du har iht. art. 7, stk. 3, i GDPR til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Den retmæssige behandling, som er sket som følge af samtykket frem til tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf. Dermed gælder tilbagekaldelsen altid kun for den behandling, som planlægges efter tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelsen kan formløst sendes pr. post eller e-mail. Hvis du fremsætter indsigelse, vil dine persondata ikke længere blive behandlet, medmindre et andet (lovmæssigt) grundlag tillader dette. Hvis der dog sker en tilbagekaldelse af samtykket, og der ikke foreligger nogen andre tilladte forhold, skal persondataene iht. art. 17, stk. 2, litra b), i GDPR straks slettes på din anmodning. Tilbagekaldelsen kan ske formløst og skal rettes til:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

E-mail: info@schlueter.de

 

Kontaktperson Danmark

Johnny Meter
Tlf.: +45 4024 8575

image

Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?